دانلود سریال افسانه جومونگ - دوبله فارسی

چهارشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۳


خرید اشتراک دانلود

فروش ویژه ساعت
دانلود سریال افسانه جومونگ – دوبله فارسی


رد کردن تبلیغ

دانلود سریال افسانه جومونگ – دوبله فارسی – پخش شده از شبکه سوم سیمای جمهوری اسلامی ایران

jumong 1 دانلود سریال افسانه جومونگ   دوبله فارسی


بازیگران : Sung Eil Gook , Han He Jin , Kim Sun Soo , Hoon Yun Soo, Hoo Joon Hoo , …..
سال : ۱۳۸۷

خلاصه:

این سریال داستان جومونگ موسس امپراتوری گوگوریو در ۳۷ سال قبل از میلاد مسیح است.او پسر ژنرال« هائه موسو» و «بانو یوهوا»بود .پادشاه «گوم وا» سرپرستی جومانگ و مادرش را پس از قتل پدر جومانگ برعهده گرفت که گمان می‌رفت به دست سلسله «هان» به قتل رسیده است.«سوه ساه نو» دختر یک بازرگان بود که به جومانگ در تحقق رویایش در جهت بنیانگذاری یک کشور جدید کمک کرد و بعدها همسر دوم او شد.
دانلود با لینک مستقیم و کیفیت بالا برای اعضای اشتراک ویژه:
VIP:Afsaneye Jumong 01 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 02 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 03 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 04 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 05 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 06 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 07 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 08 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 09 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 10 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 11 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 12 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 13 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 14 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 15 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 16 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 17 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 18 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 19 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 20 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 21 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 22 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 23 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 24 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 25 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 26 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 27 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 28 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 29 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 30 LQ
VIP:Afsaneye Jumong 31 LQ
VIP:Afsaneye Jumong 32 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 33 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 34 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 35 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 36 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 37 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 38 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 39 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 40 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 41 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 42 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 43 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 44 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 45 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 46 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 47 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 48 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 49 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 50 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 51 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 52 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 53 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 54 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 55 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 56 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 57 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 58 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 59 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 60 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 61 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 62 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 63 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 64 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 65 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 66 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 67 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 68 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 69 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 70 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 71 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 72 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 73 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 74 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 75 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 76 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 77 LQ
VIP:Afsaneye Jumong 78 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 79 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 80 HQ
VIP:Afsaneye Jumong 81 HQ

دانلود از سرور آپلودباز
Afsaneye Jumong 01.wmv – 180.9 MB
Afsaneye Jumong 02.wmv – 173.4 MB
Afsaneye Jumong 03.wmv – 143.5 MB
Afsaneye Jumong 04.wmv – 172.7 MB
Afsaneye Jumong 05.wmv – 174.8 MB
Afsaneye Jumong 06.wmv – 164.0 MB
Afsaneye Jumong 07.wmv – 164.8 MB
Afsaneye Jumong 08.wmv – 165.6 MB
Afsaneye Jumong 09.wmv – 154.0 MB
Afsaneye Jumong 10.wmv – 158.7 MB
Afsaneye Jumong 11.wmv – 162.8 MB
Afsaneye Jumong 12.wmv – 160.9 MB
Afsaneye Jumong 13.avi – 428.7 MB
Afsaneye Jumong 14.wmv – 165.2 MB
Afsaneye Jumong 15.avi – 388.4 MB
Afsaneye Jumong 16.wmv – 148.7 MB
Afsaneye Jumong 17.wmv – 153.6 MB
Afsaneye Jumong 18.wmv – 159.8 MB
Afsaneye Jumong 19.wmv – 166.7 MB
Afsaneye Jumong 20.wmv – 168.2 MB
Afsaneye Jumong 21.wmv – 163.8 MB     |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 22.wmv – 159.5 MB
Afsaneye Jumong 23.wmv – 167.0 MB
Afsaneye Jumong 24.wmv – 164.8 MB
Afsaneye Jumong 25.wmv – 162.8 MB
Afsaneye Jumong 26.wmv – 175.8 MB
Afsaneye Jumong 27.wmv – 172.4 MB
Afsaneye Jumong 28.wmv – 170.8 MB
Afsaneye Jumong 29.wmv – 173.9 MB
Afsaneye Jumong 30.wmv – 182.1 MB
Afsaneye Jumong 31.wmv – 171.5 MB    |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 32.wmv – 173.1 MB
Afsaneye Jumong 33.wmv – 170.2 MB
Afsaneye Jumong 34.wmv – 171.4 MB
Afsaneye Jumong 35.wmv – 169.9 MB
Afsaneye Jumong 36.wmv – 165.6 MB
Afsaneye Jumong 37.wmv – 170.3 MB
Afsaneye Jumong 38.wmv – 168.3 MB
Afsaneye Jumong 39.wmv – 169.7 MB
Afsaneye Jumong 40.wmv – 169.9 MB
Afsaneye Jumong 41.wmv – 159.6 MB   |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 42.wmv – 168.8 MB
Afsaneye Jumong 43.wmv – 159.9 MB
Afsaneye Jumong 44.wmv – 175.8 MB
Afsaneye Jumong 45.wmv – 169.5 MB
Afsaneye Jumong 46.wmv – 170.7 MB
Afsaneye Jumong 47.wmv – 165.3 MB
Afsaneye Jumong 48.wmv – 169.7 MB
Afsaneye Jumong 49.wmv – 167.2 MB
Afsaneye Jumong 50.wmv – 147.0 MB
Afsaneye Jumong 51.wmv – 156.2 MB |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 52.wmv – 153.0 MB
Afsaneye Jumong 53.wmv – 157.9 MB
Afsaneye Jumong 54.wmv – 154.4 MB
Afsaneye Jumong 55.wmv – 105.9 MB
Afsaneye Jumong 56.wmv – 229.5 MB
Afsaneye Jumong 57.wmv – 157.8 MB
Afsaneye Jumong 58.wmv – 155.2 MB
Afsaneye Jumong 59.wmv – 154.6 MB
Afsaneye Jumong 60.wmv – 156.2 MB
Afsaneye Jumong 61.wmv – 154.1 MB |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 62.wmv – 174.2 MB
Afsaneye Jumong 63.wmv – 170.7 MB
Afsaneye Jumong 64.wmv – 157.1 MB
Afsaneye Jumong 65.wmv – 165.6 MB
Afsaneye Jumong 66.wmv – 164.0 MB
Afsaneye Jumong 67.wmv – 171.1 MB
Afsaneye Jumong 68.wmv – 152.0 MB    |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 69.wmv – 154.2 MB    |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 70.wmv – 160.6 MB    |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 71.wmv – 170.1 MB |    UploadBoy
Afsaneye Jumong 72.wmv – 160.4 MB
Afsaneye Jumong 73.wmv – 181.8 MB
Afsaneye Jumong 74.wmv – 149.0 MB
Afsaneye Jumong 75.wmv – 156.7 MB
Afsaneye Jumong 76.wmv – 177.9 MB
Afsaneye Jumong 77.wmv – 162.3 MB
Afsaneye Jumong 78.wmv – 162.3 MB
Afsaneye Jumong 79.avi – 426.1 MB
Afsaneye Jumong 80.wmv – 179.4 MB
Afsaneye Jumong 81.wmv – 199.0 MB |    UploadBoy

پسندیدمup دانلود سریال افسانه جومونگ   دوبله فارسی(۶۱)نپسندیدمdown دانلود سریال افسانه جومونگ   دوبله فارسی(۱۲)


ارسال نظر