دوشنبه, ۱۰ خرداد , ۱۳۹۵


خرید اشتراک دانلود
Telgram

دانلود سریال طنز مسافران با کیفیت عالی


دانلود سریال طنز مسافران با کیفیت عالی - www.irtvserial.in

Info:
Artists: Hamid Lolaei , Rambod Javan , Shaghayegh Dehghan , Nasrolah Radesh , , …..
Year: 1388
Director: Rambod Javan

خلاصه:

سیاره کوچک آبی رنگی در گوشه پرتی از کهکشان مدتی است که فکر اعضای کنفدراسیون راه شیری را به خود مشغول کرده است. ساکنان سیاره زمین که بدون ملاحظه مشغول تخریب محیط زیست خود هستند و نادانسته تعادل کهکشان را به هم زده‌اند. کنفدراسیون چهار مأمور زبده خود را به زمین می‌فرستد تا در مورد این موجودات عجیب تحقیق کنند.

دانلود با لینک مستقیم برای اعضای اشتراک طلایی:

VIP:Mosaferan_01
VIP:Mosaferan_02
VIP:Mosaferan_03
VIP:Mosaferan_04
VIP:Mosaferan_05
VIP:Mosaferan_06
VIP:Mosaferan_07
VIP:Mosaferan_08
VIP:Mosaferan_09
VIP:Mosaferan_10
VIP:Mosaferan_11
VIP:Mosaferan_12
VIP:Mosaferan_13
VIP:Mosaferan_14
VIP:Mosaferan_15
VIP:Mosaferan_16
VIP:Mosaferan_17
VIP:Mosaferan_18
VIP:Mosaferan_19
VIP:Mosaferan_20
VIP:Mosaferan_21
VIP:Mosaferan_22
VIP:Mosaferan_23
VIP:Mosaferan_24
VIP:Mosaferan_25
VIP:Mosaferan_26
VIP:Mosaferan_27
VIP:Mosaferan_28
VIP:Mosaferan_29
VIP:Mosaferan_30
VIP:Mosaferan_31
VIP:Mosaferan_32
VIP:Mosaferan_33
VIP:Mosaferan_34
VIP:Mosaferan_35
VIP:Mosaferan_36
VIP:Mosaferan_37
VIP:Mosaferan_38
VIP:Mosaferan_39
VIP:Mosaferan_40
VIP:Mosaferan_41
VIP:Mosaferan_42
VIP:Mosaferan_43
VIP:Mosaferan_44
VIP:Mosaferan_45
VIP:Mosaferan_46
VIP:Mosaferan_47
VIP:Mosaferan_48
VIP:Mosaferan_49
VIP:Mosaferan_50
VIP:Mosaferan_51
VIP:Mosaferan_52
VIP:Mosaferan_53
VIP:Mosaferan_54
VIP:Mosaferan_55
VIP:Mosaferan_56
VIP:Mosaferan_57
VIP:Mosaferan_58
VIP:Mosaferan_59
VIP:Mosaferan_60
VIP:Mosaferan_61
VIP:Mosaferan_62
VIP:Mosaferan_63
VIP:Mosaferan_64
VIP:Mosaferan_65
VIP:Mosaferan_66
VIP:Mosaferan_67
VIP:Mosaferan_68
VIP:Mosaferan_69

دانلود از Trainbit:

دانلود قسمت اول ۱

دانلود قسمت دوم ۲

دانلود قسمت سوم ۳

دانلود قسمت چهارم ۴

دانلود قسمت پنجم ۵

دانلود قسمت ششم ۶

دانلود قسمت هفتم ۷

دانلود قسمت هشتم ۸

دانلود قسمت نهم ۹

دانلود قسمت دهم ۱۰

دانلود قسمت یازدهم ۱۱

دانلود قسمت دوازدهم ۱۲

دانلود قسمت سیزدهم ۱۳

دانلود قسمت چهاردهم ۱۴

دانلود قسمت پانزدهم ۱۵

دانلود قسمت شانزدهم ۱۶

دانلود قسمت هفدهم ۱۷

دانلود قسمت هجدهم ۱۸

دانلود قسمت نوزدهم ۱۹

دانلود قسمت بیستم ۲۰

دانلود قسمت بیست و یکم ۲۱

دانلود قسمت بیست و دوم ۲۲

دانلود قسمت بیست و سوم ۲۳

دانلود قسمت بیست و چهارم ۲۴

دانلود قسمت بیست و پنجم ۲۵

دانلود قسمت بیست و ششم ۲۶

دانلود قسمت بیست و هفتم ۲۷

دانلود قسمت بیست و هشتم ۲۸

دانلود قسمت بیست و نهم ۲۹

دانلود قسمت سی ام ۳۰

دانلود قسمت سی و یکم ۳۱

دانلود قسمت سی و دوم ۳۲

دانلود قسمت سی و سوم ۳۳

دانلود قسمت سی و چهارم ۳۴

دانلود قسمت سی و پنجم ۳۵

دانلود قسمت سی و ششم ۳۶

دانلود قسمت سی و هفتم ۳۷

دانلود قسمت سی و هشتم ۳۸

دانلود قسمت سی و نهم ۳۹

دانلود قسمت چهلم ۴۰

دانلود قسمت چهل و یکم ۴۱

دانلود قسمت چهل و دوم ۴۲

دانلود قسمت چهل و سوم ۴۳

دانلود قسمت چهل و چهارم ۴۴

دانلود قسمت چهل و پنجم ۴۵

دانلود قسمت چهل و ششم ۴۶

دانلود قسمت چهل و هفتم ۴۷

دانلود قسمت چهل و هشتم ۴۸

دانلود قسمت چهل و نهم ۴۹

دانلود قسمت پنجاهم ۵۰

دانلود قسمت پنجاه و یکم ۵۱

دانلود قسمت پنجاه و دوم ۵۲

دانلود قسمت پنجاه و سوم ۵۳

دانلود قسمت پنجاه و چهارم ۵۴

دانلود قسمت پنجاه و پنجم ۵۵

دانلود قسمت پنجاه و ششم ۵۶

دانلود قسمت پنجاه و هفتم ۵۷

دانلود قسمت پنجاه و هشتم ۵۸

دانلود قسمت پنجاه و نهم ۵۹

دانلود قسمت شصتم ۶۰

دانلود قسمت شصت و یکم ۶۱

دانلود قسمت شصت و دوم ۶۲

دانلود قسمت شصت و سوم ۶۳

دانلود قسمت شصت و چهارم ۶۴

دانلود قسمت شصت و پنجم ۶۵

دانلود قسمت شصت و ششم ۶۶

دانلود قسمت شصت و هفتم ۶۷

دانلود قسمت شصت و هشتم ۶۸

دانلود قسمت شصت و نهم ۶۹

دانلود از سرور آپلودباز
Mosaferan 01.wmv – 104.0 MB
Mosaferan 02.wmv – 86.8 MB
Mosaferan 03.wmv – 82.2 MB
Mosaferan 04.wmv – 71.3 MB
Mosaferan 05.wmv – 88.1 MB
Mosaferan 06.wmv – 101.9 MB
Mosaferan 07.wmv – 75.3 MB
Mosaferan 08.wmv – 96.8 MB
Mosaferan 09.wmv – 83.4 MB
Mosaferan 10.wmv – 105.4 MB
Mosaferan 11.wmv – 128.4 MB
Mosaferan 12.wmv – 102.4 MB
Mosaferan 13.wmv – 83.2 MB
Mosaferan 14.wmv – 100.0 MB
Mosaferan 15.wmv – 99.0 MB
Mosaferan 16.wmv – 95.4 MB
Mosaferan 17.wmv – 111.1 MB
Mosaferan 18.wmv – 108.1 MB
Mosaferan 19.wmv – 82.8 MB
Mosaferan 20.wmv – 103.8 MB
Mosaferan 21.wmv – 106.8 MB
Mosaferan 22.wmv – 90.6 MB
Mosaferan 23.wmv – 138.2 MB
Mosaferan 24.wmv – 114.5 MB
Mosaferan 25.wmv – 109.0 MB
Mosaferan 26.wmv – 100.6 MB
Mosaferan 27.wmv – 100.0 MB
Mosaferan 28.wmv – 117.1 MB
Mosaferan 29.wmv – 117.6 MB
Mosaferan 30.wmv – 78.2 MB
Mosaferan 31.wmv – 99.1 MB
Mosaferan 32.wmv – 90.3 MB
Mosaferan 33.wmv – 111.0 MB
Mosaferan 34.wmv – 103.0 MB
Mosaferan 35.wmv – 100.9 MB
Mosaferan 36.wmv – 115.7 MB
Mosaferan 37.wmv – 111.9 MB
Mosaferan 38.wmv – 129.3 MB
Mosaferan 39.wmv – 75.6 MB
Mosaferan 40.wmv – 88.7 MB
Mosaferan 41.wmv – 94.8 MB
Mosaferan-42.wmv – 129.3 MB
Mosaferan 43.wmv – 107.8 MB
Mosaferan 44.wmv – 114.0 MB
Mosaferan 45.wmv – 80.9 MB
Mosaferan 46.wmv – 107.3 MB
Mosaferan 47.wmv – 106.2 MB
Mosaferan 48.wmv – 107.9 MB
Mosaferan 49.wmv – 109.6 MB
Mosaferan 50.wmv – 116.3 MB
Mosaferan 51.wmv – 84.3 MB
Mosaferan 52.wmv – 106.8 MB
Mosaferan 53.wmv – 104.7 MB
Mosaferan 54.wmv – 109.8 MB
Mosaferan 55.wmv – 126.6 MB
Mosaferan 56.wmv – 104.9 MB
Mosaferan 57.wmv – 135.3 MB
Mosaferan 58.wmv – 128.0 MB
Mosaferan 59.wmv – 124.1 MB
Mosaferan 60.wmv – 128.6 MB
Mosaferan 61.wmv – 86.4 MB
Mosaferan 62.wmv – 103.8 MB
Mosaferan 63.wmv – 116.5 MB
Mosaferan 64.wmv – 82.5 MB
Mosaferan 65.wmv – 77.1 MB
Mosaferan 66.wmv – 106.8 MB
Mosaferan 67.wmv – 90.5 MB
Mosaferan 68.wmv – 102.6 MB
Mosaferan 69.wmv – 160.6 MB

پسندیدم(۷۴)نپسندیدم(۲۶)

شارژر همراه پاور بانک
شارژر پاور بانک
پاور بانک وسیله ای بی نظیر و شگفت انگیزی بوده که برنده جایزه بهترین طراحی کالا و حرفه (Reddot Design Award) شده است. با پاور بانک شما هیچگاه نگران اتمام شارژ موبایل خود نخواهید بود! هر جایی که شارژ موبایل شما تمام شد فقط کافیست پاور بانک را به دستگاه خود متصل کنید تا مانند برق عمل کرده و موبایلتان را شارژ نماید. این دستگاه دارای ظرفیت 2200 میلی آمپر بوده و قادر است موبایل یا تبلت شما را به صورت کامل شارژ نماید. پاور بانک دارای بدنه فلزی فوق العاده مقاوم و با کیفیت بوده و با 6 ماه گارانتی تعویض در چهار رنگ مشکی، نقره ای، آبی و صورتی عرضه شده است. از دیگر خصوصیات این دستگاه دارا بودن می باشد. از پاور بانک میتوانید برای شارژ انواع موبایل ها، تبلت ها، دستگاه های پخش موسیقی، دوربین های دیجیتال، کنسول های بازی و ... استفاده نمایید. پس از اینکه شارژ دستگاه پاور بانک را استفاده کردید و به اتمام رساندید فقط کافیست 2 الی 3 ساعت پاور بانک را به برق وصل کنید تا شارژ آن کامل شده و برای استفاده بعدی آماده باشد.
قیمت : 45000 تومان
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید


ارسال نظر


برای دانلود بی دردسر لطفا اشتراک وی ای پی طلایی خریداری کنید. لینک رایگان نیز موجود است VIP