خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (هنوز امتیاز ندارد)
Loading...
کابران اعضای ویژه برای دانلود روی عکس دانلود ویژه کلیک کنند. برخی از فایلها در آپلود مجدد تغییر نام داده شدند امکان دارد خطای " فایل پیدا نشد" بدهند

دانلود سریال یوسف پیامبر با کیفیت عالی

Info:
Artists: Katayun Riyahi , Mahmood Pakniyat , Jafar Dehghan . Zahra Saeedi , , ….
Year: 1387
Director: Farajolah Salahshoor
خلاصه:

این سریال زندگی حضرت یوسف را از بدو تولد به نمایش می گذارد

http://www.irtvserial.in/wp-content/uploads/2017/05/vip-dl.gif

دانلود با کیفیت بالا برای اعضای ویژه کلیک کنید

دانلود با لینک مستقیم برای اعضای اشتراک طلایی:
VIP:Yousofe_Payambar_01
VIP:Yousofe_Payambar_02
VIP:Yousofe_Payambar_03
VIP:Yousofe_Payambar_04
VIP:Yousofe_Payambar_05
VIP:Yousofe_Payambar_06
VIP:Yousofe_Payambar_07
VIP:Yousofe_Payambar_08
VIP:Yousofe_Payambar_09
VIP:Yousofe_Payambar_10
VIP:Yousofe_Payambar_11
VIP:Yousofe_Payambar_12
VIP:Yousofe_Payambar_13
VIP:Yousofe_Payambar_14
VIP:Yousofe_Payambar_15
VIP:Yousofe_Payambar_16
VIP:Yousofe_Payambar_17
VIP:Yousofe_Payambar_18
VIP:Yousofe_Payambar_19
VIP:Yousofe_Payambar_20
VIP:Yousofe_Payambar_21
VIP:Yousofe_Payambar_22
VIP:Yousofe_Payambar_23
VIP:Yousofe_Payambar_24
VIP:Yousofe_Payambar_25
VIP:Yousofe_Payambar_26
VIP:Yousofe_Payambar_27
VIP:Yousofe_Payambar_28
VIP:Yousofe_Payambar_29
VIP:Yousofe_Payambar_30
VIP:Yousofe_Payambar_31
VIP:Yousofe_Payambar_32
VIP:Yousofe_Payambar_33
VIP:Yousofe_Payambar_34
VIP:Yousofe_Payambar_35
VIP:Yousofe_Payambar_36
VIP:Yousofe_Payambar_37
VIP:Yousofe_Payambar_38
VIP:Yousofe_Payambar_39
VIP:Yousofe_Payambar_40
VIP:Yousofe_Payambar_41
VIP:Yousofe_Payambar_42
VIP:Yousofe_Payambar_43
VIP:Yousofe_Payambar_44
VIP:Yousofe_Payambar_45

دانلود از سرور KATFILE:

Yousofe Payambar 16 HQ.avi – 307.9 MB
Yousofe Payambar 17 HQ.avi – 307.4 MB
Yousofe Payambar 18 HQ.avi – 328.3 MB
Yousofe Payambar 19 HQ.avi – 319.0 MB
Yousofe Payambar 20 HQ.avi – 322.5 MB
Yousofe Payambar 21 HQ.avi – 311.8 MB
Yousofe Payambar 22 HQ.avi – 318.1 MB
Yousofe Payambar 23 HQ.avi – 349.6 MB
Yousofe Payambar 24 HQ.avi – 338.6 MB
Yousofe Payambar 25 HQ.avi – 337.4 MB
Yousofe Payambar 26 HQ.avi – 339.3 MB
Yousofe Payambar 27 HQ.avi – 339.3 MB
Yousofe Payambar 28 HQ.avi – 324.1 MB
Yousofe Payambar 29 HQ.avi – 331.1 MB
Yousofe Payambar 30 HQ.avi – 317.0 MB
Yousofe Payambar 31 HQ.avi – 319.4 MB
Yousofe Payambar 32 HQ.avi – 337.7 MB
Yousofe Payambar 33 HQ.avi – 335.6 MB
Yousofe Payambar 34 HQ.avi – 329.8 MB
Yousofe Payambar 35 HQ.avi – 328.8 MB
Yousofe Payambar 36 HQ.avi – 324.8 MB
Yousofe Payambar 37 HQ.avi – 352.2 MB
Yousofe Payambar 38 HQ.avi – 341.6 MB
Yousofe Payambar 39 HQ.avi – 332.0 MB
Yousofe Payambar 40 HQ.avi – 321.9 MB
Yousofe Payambar 41 HQ.avi – 324.7 MB
Yousofe Payambar 42 HQ.avi – 330.5 MB
Yousofe Payambar 43 HQ.avi – 327.8 MB
Yousofe Payambar 44 HQ.avi – 314.3 MB
Yousofe Payambar 45 HQ.avi – 329.2 MB
Yousofe_Payambar_01_IRTVSERIAL.IN.wmv – 136.5 MB
Yousofe_Payambar_02_IRTVSERIAL.IN.wmv – 126.8 MB
Yousofe_Payambar_03_IRTVSERIAL.IN.wmv – 114.1 MB
Yousofe_Payambar_04_IRTVSERIAL.IN.wmv – 115.8 MB
Yousofe_Payambar_05_IRTVSERIAL.IN.wmv – 115.0 MB
Yousofe_Payambar_06_IRTVSERIAL.IN.wmv – 120.6 MB
Yousofe_Payambar_07_IRTVSERIAL.IN.wmv – 113.1 MB
Yousofe_Payambar_08_IRTVSERIAL.IN.wmv – 119.8 MB
Yousofe_Payambar_09_IRTVSERIAL.IN.wmv – 120.6 MB
Yousofe_Payambar_10_IRTVSERIAL.IN.wmv – 114.5 MB
Yousofe_Payambar_11_IRTVSERIAL.IN.wmv – 122.1 MB
Yousofe_Payambar_12_IRTVSERIAL.IN.wmv – 126.3 MB
Yousofe_Payambar_13_IRTVSERIAL.IN.wmv – 121.1 MB
Yousofe_Payambar_14_IRTVSERIAL.IN.wmv – 123.6 MB
Yousofe_Payambar_15_IRTVSERIAL.IN.wmv – 122.2 MB
Yousofe_Payambar_16_IRTVSERIAL.IN.wmv – 120.8 MB
Yousofe_Payambar_17_IRTVSERIAL.IN.wmv – 120.7 MB
Yousofe_Payambar_18_IRTVSERIAL.IN.wmv – 128.9 MB
Yousofe_Payambar_19_IRTVSERIAL.IN.wmv – 125.2 MB
Yousofe_Payambar_20_IRTVSERIAL.IN.wmv – 126.6 MB
Yousofe_Payambar_21_IRTVSERIAL.IN.wmv – 122.5 MB
Yousofe_Payambar_22_IRTVSERIAL.IN.wmv – 122.9 MB
Yousofe_Payambar_23_IRTVSERIAL.IN.wmv – 137.3 MB
Yousofe_Payambar_24_IRTVSERIAL.IN.wmv – 131.4 MB
Yousofe_Payambar_25_IRTVSERIAL.IN.wmv – 132.9 MB
Yousofe_Payambar_26_IRTVSERIAL.IN.wmv – 133.5 MB
Yousofe_Payambar_27_IRTVSERIAL.IN.wmv – 133.4 MB
Yousofe_Payambar_28_IRTVSERIAL.IN.wmv – 127.5 MB
Yousofe_Payambar_29_IRTVSERIAL.IN.wmv – 130.2 MB
Yousofe_Payambar_30_IRTVSERIAL.IN.wmv – 124.7 MB
Yousofe_Payambar_31_IRTVSERIAL.IN.wmv – 125.7 MB
Yousofe_Payambar_32_IRTVSERIAL.IN.wmv – 132.8 MB
Yousofe_Payambar_33_IRTVSERIAL.IN.wmv – 131.9 MB
Yousofe_Payambar_34_IRTVSERIAL.IN.wmv – 129.7 MB
Yousofe_Payambar_35_IRTVSERIAL.IN.wmv – 129.3 MB
Yousofe_Payambar_36_IRTVSERIAL.IN.avi – 324.8 MB
Yousofe_Payambar_37_IRTVSERIAL.IN.wmv – 138.5 MB
Yousofe_Payambar_38_IRTVSERIAL.IN.wmv – 133.4 MB
Yousofe_Payambar_39_IRTVSERIAL.IN.wmv – 130.7 MB
Yousofe_Payambar_40_IRTVSERIAL.IN.wmv – 126.2 MB
Yousofe_Payambar_41_IRTVSERIAL.IN.wmv – 127.6 MB
Yousofe_Payambar_42_IRTVSERIAL.IN.wmv – 129.4 MB
Yousofe_Payambar_43_IRTVSERIAL.IN.wmv – 128.4 MB
Yousofe_Payambar_44_IRTVSERIAL.IN.wmv – 123.0 MB
Yousofe_Payambar_45_IRTVSERIAL.IN.wmv – 129.0 MB
Yousofe Payambar 01_HQ.avi – 412.9 MB
Yousofe Payambar 02_HQ.avi – 408.5 MB
Yousofe Payambar 03_HQ.avi – 294.5 MB
Yousofe Payambar 04_HQ.avi – 347.0 MB
Yousofe Payambar 05_HQ.avi – 240.2 MB
Yousofe Payambar 06_HQ.avi – 332.4 MB
Yousofe Payambar 07_HQ.avi – 291.8 MB
Yousofe Payambar 08_HQ.avi – 432.5 MB
Yousofe Payambar 09_HQ.avi – 403.6 MB
Yousofe Payambar 10_HQ.avi – 349.9 MB
Yousofe Payambar 11_HQ.avi – 449.5 MB
Yousofe Payambar 12_HQ.avi – 445.7 MB
Yousofe Payambar 13_HQ.avi – 444.0 MB
Yousofe Payambar 14 HQ.avi – 314.7 MB
Yousofe Payambar 15 HQ.avi – 311.4 MB

دانلود از Trainbit:

دانلود قسمت دوم ۲

دانلود قسمت سوم ۳

دانلود قسمت چهارم ۴

دانلود قسمت پنجم ۵

دانلود قسمت ششم ۶

دانلود قسمت هفتم ۷

دانلود قسمت هشتم ۸

دانلود قسمت نهم ۹

دانلود قسمت دهم ۱۰

دانلود قسمت یازدهم ۱۱

دانلود قسمت دوازدهم ۱۲

دانلود قسمت سیزدهم ۱۳

دانلود قسمت چهاردهم ۱۴

دانلود قسمت پانزدهم ۱۵

دانلود قسمت شانزدهم ۱۶

دانلود قسمت هفدهم ۱۷

دانلود قسمت هجدهم ۱۸

دانلود قسمت نوزدهم ۱۹

دانلود قسمت بیستم ۲۰

دانلود قسمت بیست و یکم ۲۱

دانلود قسمت بیست و دوم ۲۲

دانلود قسمت بیست و سوم ۲۳

دانلود قسمت بیست و چهارم ۲۴

دانلود قسمت بیست و پنجم ۲۵

دانلود قسمت بیست و ششم ۲۶

دانلود قسمت بیست و هفتم ۲۷

دانلود قسمت بیست و هشتم ۲۸

دانلود قسمت بیست و نهم ۲۹

دانلود قسمت سی ام ۳۰

دانلود قسمت سی و یکم ۳۱

دانلود قسمت سی و دوم ۳۲

دانلود قسمت سی و سوم ۳۳

دانلود قسمت سی و چهارم ۳۴

دانلود قسمت سی و پنجم ۳۵

دانلود قسمت ۳۶ | پارت اول | پارت دوم

دانلود قسمت سی و هفتم ۳۷

دانلود قسمت سی و هشتم ۳۸

دانلود قسمت سی و نهم ۳۹

دانلود قسمت چهلم ۴۰

دانلود قسمت چهل و یکم ۴۱

دانلود قسمت چهل و دوم ۴۲

دانلود قسمت چهل و سوم ۴۳

دانلود قسمت چهل و چهارم ۴۴

دانلود قسمت چهل و پنجم ۴۵

پسندیدم(۱۱۶)نپسندیدم(۳۷)

مطالب مشابه

ارسال نظر

۸۸ نظر
امید در سه شنبه , ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ گفته :

sسلام واقعا حال کردم با این همه سریال ولی بخوایم بدانلودیم که همش فیلتره
چه خاکی بریزیم بر سر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ 😥

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در سه شنبه , ۱۱ مرداد ۱۳۹۰ گفته :

مراحل دانلود مستقیم رو از اینجا ببینید http://www.irtvserial.in/?page_id=1413

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
zahra در چهارشنبه , ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ گفته :

سلام اصلا دانلود نمیشه تازشم توی اون کادرتوی دانلود مستقیم چی بایدبنویسیم؟انگلیسی لابلد.میشه توضیح مفصلتربدید؟

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در چهارشنبه , ۱۹ مرداد ۱۳۹۰ گفته :

سلام هیچی لازم نیست بنویسید یک تایمر است وقتی صفر شد روش کلیک کنید تا دانلود بشه.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۲)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
ستاره در شنبه , ۱۲ شهریور ۱۳۹۰ گفته :

من خیلی دنبال این سریال تو نت گشتم . اینم که فیلتره 😕

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
محمود پارسا در یکشنبه , ۲۲ آبان ۱۳۹۰ گفته :

اگه امکان داره برای دانلوداین سریال چیلترشکنبفرستید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در یکشنبه , ۲۲ آبان ۱۳۹۰ گفته :

سلام لازم نیست از سایت uploadbaz.com استفاده کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
فریده در دوشنبه , ۱۲ دی ۱۳۹۰ گفته :

سلام چرا تو قسمت URL leach پیام No leech servers می آد

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در دوشنبه , ۱۲ دی ۱۳۹۰ گفته :

سلام فعلا غیر فعاله

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
عادل در سه شنبه , ۱۳ دی ۱۳۹۰ گفته :

این همه فیلم گذاشتین یکیش دانلود نمیشه چه فایده

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
محمد در جمعه , ۲۳ دی ۱۳۹۰ گفته :

slm chera ghesmat 2 usef download namishe

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
آ در یکشنبه , ۲ بهمن ۱۳۹۰ گفته :

سلام ممنون خیلی فیلم خوبی بود ولی چه فایده هیچکدوم دانلود نشد نمشه از فیلتر در بیارین؟

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
reza در یکشنبه , ۹ بهمن ۱۳۹۰ گفته :

مگا آپلود تا چند روز پیش که فیلتر بود مدتیه که به علت رعابت نکردن قوانین ایالات متحده بسته شد.

الان تو سایت شما فیلمی هست که بشه دانلود کرد؟!!

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
ساسان در جمعه , ۲۱ بهمن ۱۳۹۰ گفته :

یکم جیبتون رو شل کنید و فیلم بخرین همه چی که نباید رایگان باشع

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
سمانه در سه شنبه , ۹ اسفند ۱۳۹۰ گفته :

سلام لطفا کاری کنید که با کلید روی قسمت های فیلم یوسف دانلود بشه من دیگه خسته شدم.

پسندیدم(۲)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در سه شنبه , ۹ اسفند ۱۳۹۰ گفته :

سلام اون هزینه میخواد که متاسفانه از عهده من خارجه

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
peyman در سه شنبه , ۹ خرداد ۱۳۹۱ گفته :

سایتتون را اصلاح کنین

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
يوسف در دوشنبه , ۱۵ خرداد ۱۳۹۱ گفته :

با سلام لطفا سریال امپراطور دریا من کی هستم و تاکسی ۱ ۲ ۳ رو روی سایت قرار دهید ممنون می شوم من از این سایت خیلی سریال دانلود می کنم از سایت خوبتون ممنون هستم

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
MilaD در چهارشنبه , ۱۷ خرداد ۱۳۹۱ گفته :

سلام ممنون بابت این همه سریال که دوباره آپلود دارن میشن الان دارم یوسف پیامبر رو دانلود می کنم

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
احمد - الف در پنج شنبه , ۲۲ تیر ۱۳۹۱ گفته :

سلام
من همه قسمت هارو انلود کردم اما قسمت ۳۶ به مشکل خوردم میشه لینک آپلود رو عوض کنید
ممنون میشم
بای

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مهدی در سه شنبه , ۲۴ مرداد ۱۳۹۱ گفته :

سلام ضمن تشکر و عرض ادب و احترام و قبولی طاعات
قسمت ۳۶ از سرور بعلت حجم بالا ۲۰۰ مگ اجازه استفاده رو به مهمان نمیده باید یوزر بشیم که طالب هزینه است (البته فکر کنم)
ممنون میشیم یه جای دیگه آپ کنین یا حجمش رو کم کنین که بشه استفاده کرد

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
jamile در شنبه , ۴ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

سلام
چرا سریال ها را دانلود کردم ولی فقط رو لپتاپ نشون میده...با usb وصل میکنم به تلویزیون میگه فایل معتبر نیست !!! تورو خدا بگین چیکار کنم ۵۰ قسمت سریال دانلود شده مونده رو دستم !!!!!!!!!!!!!:(((((((((((((

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در یکشنبه , ۵ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

سلام با نرم افزار Format Factory به فرمت avi تبدیل کنید تا نشان دهد.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
saeid ab در چهارشنبه , ۸ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

داش دمت گرم!!!!
داشتم سریالو از یبکه گلستان میدیدم،حالا داریم میرریم مسافرت ،دانلود کردم و همه خونه با هم دیدیم!!
دمت گرم،حال دادی!!!

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
منصور در پنج شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

سلام
از سایت پربارتون ممنون لطفا قسمت ۳۶ سریال یوسف پیامبر را چک کنید نمیشه دانلود کرد بقیه مشکل نداره.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
افسانه در شنبه , ۱۱ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

چرا نمی تونم دانلود کنمن فقط قسمت ۳۹ میخوام کمکم میکنین؟ممنون

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مهدی در جمعه , ۱۷ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

نام سایت وسط فیلم بالا و پایین میشه چطوری میشه نام سایت رو از روی فیلم حذف کرد

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مهدی در یکشنبه , ۱۹ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

سلام
قسمت ۳۶ دانلود نمیشه؟ در ضمن نام سایت وسط فیلم چکار می کنه؟ همون گوشه تصویر هست کافیه دیگه

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
سارا در سه شنبه , ۲۱ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

ممنون از سایت خوبتون ... همه رو دانلود کردم

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
علی اکبر در پنج شنبه , ۲۳ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

با سلام و خسته نباشید خدمت عزیزان
از سایت خوبتان تشکر می کنیم. قسمت ۳۶ سریال یوسف پیامبر دانلود نمیشه لطفا مشکل آنرا حل کنید.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
Mehrdad در چهارشنبه , ۲۹ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

سلام
از سایت خوبتان تشکر میکنم فقط یه چیز قسمت ۳۶ قابل دانلود نیست از کجا میتونم دانلودش کنم تو کل اینترنت گشتم پیدا نکردم سایتهای دیگه هم که لینک دادن همشون حذف شده

خیلی ممنون میشم کمکم کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
فاطمه در پنج شنبه , ۳۰ شهریور ۱۳۹۱ گفته :

عالی بود مرسیییییییییییییییییی من عاشق مصطفی زمانی(یوزارسیف)هستم مرسیییییییییییییییییی.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
سعید در چهارشنبه , ۵ مهر ۱۳۹۱ گفته :

سلام از قسمت ۳۰ و ۳۰ به بعد رو اصلا نمیتونم دانلود کنم میتونین مشکلمو حل کنین ممنون میشم. سایت باحالی دارین ازتون خیلی ممنونم.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مهرداد دلفانی در یکشنبه , ۹ مهر ۱۳۹۱ گفته :

با عرض سلام.من تمام قسمت سریال حضرت یوسف را دانلود کردم.ولی قسمت ۳۶مشکلداره و دانلود نمیشه

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
ابراهیم در پنج شنبه , ۱۳ مهر ۱۳۹۱ گفته :

سلام چرا قسمت ۳۶ دانملود نمیشه لطفا لینک دانلودقسمت۳۶را درست کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
پیام در پنج شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۱ گفته :

سلام حجم قسمت ۳۶ بیشتر از ۲۰۰ مگابایت است و برای دانلود نیاز به خرید اکانت دارد. لطفا بررسی بفرمایید
با تشکر از زحمات شما

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در پنج شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۱ گفته :

در اولین فرصت

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
aj در پنج شنبه , ۲۰ مهر ۱۳۹۱ گفته :

ممنون ممنون و ممنون بابت قسمت ۳۶

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
mahdi در دوشنبه , ۲۴ مهر ۱۳۹۱ گفته :

سلام.

چرا دانلود نمیشه؟
میره یه سایت دیگه

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
سلمان در جمعه , ۲۸ مهر ۱۳۹۱ گفته :

با سلام چرا با دانلود منجر که دانلود میکنم تا ۶۸ درصد میاد و ارور میده ممنونم که راهنمایی کنید من از سرال یوزارسیف خیییییییییییییییییییییییلی خوشم میاد
باتشکر فراوان

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
Mehrdad در سه شنبه , ۲ آبان ۱۳۹۱ گفته :

سلام

ممنون از اینکه قسمت ۳۶ سریال رو با حجم کم آپلود کردید ولی اون سایتی که واسه دانلود گذاشتید قابلیت ادامه دانلود نداره و در ضمن وسط دانلود یک دفعه قطع میشه و باز باید دوباره از اول دانلود کرد خواهشا اگر ممکنه تو یک سایت مثلا پرشین گیگ که قابلیت ادامه دانلود داره آپلود کنید

خیلی ممنون

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
bahare در جمعه , ۱۲ آبان ۱۳۹۱ گفته :

yani dametoon garm

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
shahin در جمعه , ۲۶ آبان ۱۳۹۱ گفته :

سلام من هر کاری کردم نتونستم قسمت۴۵دانلودش بکنم لطفاکمکم کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
رضامحمدی در پنج شنبه , ۹ آذر ۱۳۹۱ گفته :

باسلام وتشکرازشماعزیزان که زحمت کشیدیدوسریال های قشنگی تهیه دیدید عزیزان من قسمت۳۶سریال یوسف ع رانمیتوانم دانلودکنم لطف فرموده راهنمایی کنیداجرتان باصاحب این ماه سپاسگزارم

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
رضامحمدی در پنج شنبه , ۹ آذر ۱۳۹۱ گفته :

باسلام مجددچراجواب نظرات رانمیدهید واگرجواب نمیدهیدپس چرانظرخواهی میکنیدباسپاس فراوان

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
Amin در یکشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۱ گفته :

لطفا کاری کنید که با یک کلیک فیلم دانلود شود.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در یکشنبه , ۲۶ آذر ۱۳۹۱ گفته :

هزینه زیادی میخواد

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مجتبی کردی در دوشنبه , ۲۷ آذر ۱۳۹۱ گفته :

سلام می خواستم بدانم که فروشگاه فروش فیلم وسریال چه وقت دیگه باز می شود

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
حسن در یکشنبه , ۳ دی ۱۳۹۱ گفته :

سلام قسمت های۴۲-۴۳-۴۴-۴۵رادانلودکردم ولی۱۰دقیقه آخرآن خراب است وفقط صفحه سیاه و بیصدا است

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
ابراهیم بهاری در دوشنبه , ۴ دی ۱۳۹۱ گفته :

سلام چرا دیگه دانلود نمیشه وسط دانلود ارور میزنه علتش چیه جواب بدهید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
yasin در سه شنبه , ۱۹ دی ۱۳۹۱ گفته :

من یه اشتراک یه ماهه از این سایت گرفتم اما نمیدونم چطور استفادش کنم، لطفا طریقه کامل استفاده رو به ایمیلم بفرستید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
س در چهارشنبه , ۲۰ دی ۱۳۹۱ گفته :

سلام.چرامن نمیتونم هیچی دانلود کنم؟ روی سریال یوسف پیامبر(ع)کلیک میکنم ولی جاش یه صفحه درموردخریدآب معدنی بازمیشه.چرا؟چیکارکنم دانلودشه؟لطفاکمکم کنید.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در چهارشنبه , ۲۰ دی ۱۳۹۱ گفته :

سلام
۱۰ ثانیه منتظر باشید بعد روی دکمه بالای صفحه ads skip کلیک کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
sara در یکشنبه , ۲۴ دی ۱۳۹۱ گفته :

خیلی عالی بود.من الان دارم دانلود میکنم.مرسیییییییی

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
امیر در دوشنبه , ۲۵ دی ۱۳۹۱ گفته :

سلام از بابت این سایت و محتویاتش ممنون...فقط یه مشکلی هست اینکه قسمت ۳۶ یوسف که دو پارتی هست رو دانلود کردم اما اکسترکت نمیشه چیکار باید کنم...؟؟؟؟؟

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در دوشنبه , ۲۵ دی ۱۳۹۱ گفته :

سلام
هر ۲ پارت باید دانلود کنید و با هم حالت فشرده خارج کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
امیر در چهارشنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۱ گفته :

سلام این قبلا این کارو کردم نشد و بعد اعصابم خورد شد پاکش کردم......حالا که می خوام دوباره دانلود کنم وسط دانلود قطع میشه(می گه که مهلت زمانی دانلود به پایان رسیده است)چرا؟

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مسعود در چهارشنبه , ۲۷ دی ۱۳۹۱ گفته :

آقا خسته نباشد دانلود کردم ولی کیفیتش خیلی پایینه مردم رو مسخره کردین که نوشتین با کیفیت بالا. اگه کیفت بهتر دارین (حجمش مهم نیست) اونو بزارین. با تشکر

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
محمد در پنج شنبه , ۲۸ دی ۱۳۹۱ گفته :

بی ادب ها

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
حمید آقایی در سه شنبه , ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ گفته :

تو رو خدا کمک کنید قسمت ۴۴و۴۵دانلود نمیشه ۵شب هست که من نمیتونم دانلود کنم گاهی تا۷۰درصد که میرسه قعط میشه وقتی ام که قعط بشه باید ازصفر دانلود کنی ممنون از سایت خوب شما

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در سه شنبه , ۲۴ بهمن ۱۳۹۱ گفته :

سلام
دوست عزیز از آپلود باز استفاده کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
gogoliii در پنج شنبه , ۲۴ اسفند ۱۳۹۱ گفته :

slm dostam webe kheli ghashangi dari khoshhal misham be manam sar bezani[لبخند]

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
محمد در جمعه , ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ گفته :

سلام مدیر محترم لینک دانلود برایلحظاتی دانلود میکند و بعد از چند دقیقه قطع میشود لطفا بررسی کنید منتظر جواب شما هستیم ممنون بابت زحماتتون

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در جمعه , ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ گفته :

از لینکهای آپلودباز استفاده کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
محمد در سه شنبه , ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۲ گفته :

عرض سلام و احترام خدمت مدیر محترم سایت - امروز هر چقدر تلاش کردم نتوانستم از هر دو سرور دانلود کنم لینک دانلود ظاهر میشد اما امکان شروع دانلود فراهم نبود لطفا به احترام این سریال مقدس ، لطفا به درخواست این حقیر جامه عمل پوشانده شود از زحمات شما سپاسگزارم و منتظر جواب شما یا منتظر درست شدن لینکهای دانلود سریال یوسف پیامبر هستم

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
سحر در سه شنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ گفته :

سلام دوست عزیز.چرا هر قسمتی بعد از سه چهار ساعت دانلود میشه نمیشه یکم سریع تر دانلود شه؟

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در سه شنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۲ گفته :

سلام مونده به سرعت اینترنتت

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
sahar در دوشنبه , ۱۳ خرداد ۱۳۹۲ گفته :

سلام
چرا قسمت ۳۶ دانلود نمیشه؟فایلش pdfهست.اگه میشه درستش کنید

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
hasan در سه شنبه , ۱۴ خرداد ۱۳۹۲ گفته :

سلام من این سریالو خیلی دلم میخواد دانلودش کنم اما سرعت دانلود خیلی پایینه نمیشه لینک مستقیم بزارید تا سرعتش بالاتر باشه ممنون

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
سحر در یکشنبه , ۲۶ خرداد ۱۳۹۲ گفته :

سلام.چرا قسمت ۳۶ دانلود نمیشه لطفا بررسی کنید

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
sahar در سه شنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۲ گفته :

میشه یه نفر به سوالای من جواب بده؟

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
سحر در چهارشنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۲ گفته :

سلام اگه میشه قسمت۳۶ سریال یوسف پیامبر رو واسم ایمیل کنید.ممنون میشم

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
امیر حسین در پنج شنبه , ۲۰ تیر ۱۳۹۲ گفته :

سلام
ایا ترجمه انگلیسی این فیلم مقدس رو دارین ممنون میشم راهنمایی بفرمایین

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
یوسف در پنج شنبه , ۲۰ تیر ۱۳۹۲ گفته :

سلام
نمیدونم

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
خطیبی در دوشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۲ گفته :

با سلام خدمت شما و خسته نباشید
لینک دانلود قسمت ۳۶ از سریال یوسف پیامبر حذف شده و قابلیت دانلود ندارد.
لطفاً یا لینک دانلود دوباره قرار داده شود یا لینک دانلود به آدرس ایمیل ارسال شود.
با تشکر

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
ali در یکشنبه , ۱۳ مرداد ۱۳۹۲ گفته :

thank you vary much puting of this serial of yousof payamber

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
محسن در شنبه , ۹ شهریور ۱۳۹۲ گفته :

واقعا عالی بود ولی بهتر از اینم میشد

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
امیر در پنج شنبه , ۲۱ شهریور ۱۳۹۲ گفته :

علیک سلام منم خوبم مر۳۰ چوخ خوبه امیر هستم با طعم لمیو

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
محمد در دوشنبه , ۱۵ مهر ۱۳۹۲ گفته :

سلام ببخشید قسمت ۱۴ اصلا دانلود نمیشه میشه مشکل شو بهم بگید ممنون می شم
از قسمت ۱تا۱۳ را دانلود کردم اصلا مشکل هم نداشته ولی قسمت ۱۴ فیلم یوسف پیامبر دانلود نمی شه میشه راهنمایی کنید

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
سجاد در چهارشنبه , ۱ آبان ۱۳۹۲ گفته :

سلام و ممنون از سایت خوب تون عالی بود من که پسندیدم.

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
reza در جمعه , ۳ آبان ۱۳۹۲ گفته :

salam faghato faghato faghat mamnooooooooooooooooooooooooooooooooooon onam ye donya

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
پیام در پنج شنبه , ۱۶ آبان ۱۳۹۲ گفته :

با سلام
شما تقریبا تمام سریالها رو گذاشتید.اما متاسفانه سریال مسافر ری رو برای دانلود نذاشتید.لطفا بذارید.
حیفه این سریال پر مغز در گنجینه شما نباشه.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
ho3ein در دوشنبه , ۲۵ آذر ۱۳۹۲ گفته :

آمو علی خوبن

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
اشکان 73 در سه شنبه , ۳ دی ۱۳۹۲ گفته :

سلام چطوری دانلود کنم فیلم ما ندم بخدا

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
علی در چهارشنبه , ۱۴ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام
لطفا کیفیت فیلماتون رو بالا تر ببرین
فیلم با کیفیت بالا آپ کنین
ممنون

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مهتاب در یکشنبه , ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

سلام هرچی تلاش میکنم نمیتونم دانلودکنم..ازتون خواهش میکنم این سریال روبرام ایمیل کنین توروخدا...ممنون میشم...

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مهتاب در یکشنبه , ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

هرچی میخوام دانلودکنم پسورد ویوزر نیم میخواد بایدچیکارکنم؟؟لطفاکمکم کنین؟؟ممنون...

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );
مهتاب در یکشنبه , ۲۵ اسفند ۱۳۹۲ گفته :

پس چرارسیدگی نمیکنین؟خواهش میکنم توووووجه کنین بازم ممنون ...

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
$wpdb->query( " DELETE FROM $wpdb->posts WHERE post_type = 'revision' " );