جمعه, ۷ خرداد , ۱۳۹۵


خرید اشتراک دانلود
Telgram

دانلود کامل انیمیشن Oggy and the Cockroaches


نام انیمیشن: Oggy and the Cockroaches  – سریال کارتونی اوگی و سوسک ها

ژانر: انیمیشن ، کمدی

سال انتشار: ۲۰۰۷

مدت زمان: ۲۰×۶ دقیقه

حجم: ۲۰×۲۵ مگابایت

کیفیت: DVDRip

زیرنویس فارسی: ندارد

خلاصه داستان: اوگی و سوسک ها نام یک سریال انیمیشن فرانسوی است که توسط شرکت فیلمسازی گامونت و در سال ۱۹۸۸ ساخته شده است. شخصیت اصلی داستان یک گربه تنبل و شاد اما بسیار حساس و چاق آبی رنگ به نام اوگی است، که معمولاً روزهایش را به تماشای تلویزیون و آشپزی می گذراند، البته اگر سه سوسک خانگی مزاحم به نام جویی، دی دی و مارکی او را راحت بگذارند و …

فصل اول سریال کارتونی اوگی و سوسک ها قسمت های ۱ الی ۲۰

دانلود به صورت یکجا در پارت های ۲۰۰ مگابایتی:

دانلود پارت ۱: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۲: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۳: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود به صورت جداگانه:

Bitter Chocolate: Rapidshare Mediafire Direct Link

It’s All Under Control: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Lottery Ticket: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Time Machine: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy And The Babies: Rapidshare Mediafire Direct Link

So Lonely: Rapidshare Mediafire Direct Link

Baby Doll: Rapidshare Mediafire Direct Link

A Tip For The Road: Rapidshare Mediafire Direct Link

A Dog Day Afternoon: Rapidshare Mediafire Direct Link

It’s a Long Way Down: Rapidshare Mediafire Direct Link

Bugball: Rapidshare Mediafire Direct Link

Emergency Room: Rapidshare Mediafire Direct Link

Occupied: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy And The Magic Boom: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Dictator: Rapidshare Mediafire Direct Link

Duck Soup: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Piggy Bank: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Rise And Fall: Rapidshare Mediafire Direct Link

Deep End: Rapidshare Mediafire Direct Link

It’s A Small World: Rapidshare Mediafire Direct Link

فصل اول سریال کارتونی اوگی و سوسک ها قسمت های ۲۱ الی ۴۰

دانلود به صورت یکجا در پارت های ۲۰۰ مگابایتی:

دانلود پارت ۱: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۲: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۳: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود به صورت جداگانه:

Jealousy: Rapidshare Mediafire Direct Link

Go Slow With Your Dough: Rapidshare Mediafire Direct Link

Tooth Good To Bee True: Rapidshare Mediafire Direct Link

One Track Life: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Carnival’s In Town: Rapidshare Mediafire Direct Link

Mouseagator: Rapidshare Mediafire Direct Link

Nine Months and Counting: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy And The Magic Flute: Rapidshare Mediafire Direct Link

Three Wishes And Your Out: Rapidshare Mediafire Direct Link

Virtual Voyage: Rapidshare Mediafire Direct Link

Granny’s Day: Rapidshare Mediafire Direct Link

Beachcombers: Rapidshare Mediafire Direct Link

Heatwave: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy’s Clone: Rapidshare Mediafire Direct Link

Race To The Finish: Rapidshare Mediafire Direct Link

Mission Oggy: Rapidshare Mediafire Direct Link

Blue Sunday: Rapidshare Mediafire Direct Link

Metamorphosis: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Hiccup: Rapidshare Mediafire Direct Link

Globulopolis: Rapidshare Mediafire Direct Link

فصل اول سریال کارتونی اوگی و سوسک ها قسمت های ۴۱ الی ۶۰

دانلود به صورت یکجا در پارت های ۲۰۰ مگابایتی:

دانلود پارت ۱: Rapidshare Mediafire   Direct Link

دانلود پارت ۲: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود به صورت جداگانه:

House For Rent: Rapidshare Mediafire Direct Link

Fishing Frolic: Rapidshare Mediafire Direct Link

Space Roaches: Rapidshare Mediafire Direct Link

It’s Been A Hard Days Noise: Rapidshare Mediafire Direct Link

Rock’n’ Roll Altitude: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy’s Night Out: Rapidshare Mediafire Direct Link

TV Obsession: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Abominable Snow Moth: Rapidshare Mediafire Direct Link

Docu-mentally: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Bait Bites Back: Rapidshare Mediafire Direct Link

Cat Kit: Rapidshare Mediafire Direct Link

A Bird Of Ill Omen: Rapidshare Mediafire Direct Link

Memory Lane: Rapidshare Mediafire Direct Link

A Truce For Christmas: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Patient: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Neighbor’s Cat: Rapidshare Mediafire Direct Link

Monster From The Mud Lagoon: Rapidshare Mediafire Direct Link

Wrong Side Of The Bed: Rapidshare Mediafire Direct Link

Honey Moon: Rapidshare Mediafire Direct Link

French Fries: Rapidshare Mediafire Direct Link

فصل اول سریال کارتونی اوگی و سوسک ها قسمت های ۶۱ الی ۷۸

دانلود به صورت یکجا در پارت های ۲۰۰ مگابایتی:

دانلود پارت ۱: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۲: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۳: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود به صورت جداگانه:

Oggy vs. Super Roach: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy Van Winkle: Rapidshare Mediafire Direct Link

Beware Of Destruction: Rapidshare Mediafire Direct Link

Shake Oggy Shake: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Ghost Hunter: Rapidshare Mediafire Direct Link

Caught In A Trap: Rapidshare Mediafire Direct Link

Winner Takes All: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy’s Diet: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Garden Of Horrors: Rapidshare Mediafire Direct Link

Cloning Around: Rapidshare Mediafire Direct Link

A Night At The Opera: Rapidshare Mediafire Direct Link

Toy’s R Oggy: Rapidshare Mediafire Direct Link

Loony Balloons: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy And The Giant Roaches: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy Goes Snailing: Rapidshare Mediafire Direct Link

Happy Campers: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Outsider: Rapidshare Mediafire Direct Link

Happy Birthday: Rapidshare Mediafire Direct Link

فصل دوم سریال کارتونی اوگی و سوسک ها قسمت های ۱ الی ۲۰

دانلود به صورت یکجا در پارت های ۲۰۰ مگابایتی:

دانلود پارت ۱: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۲: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود به صورت جداگانه:

Missing In Action: Rapidshare Mediafire Direct Link

Ski Bugs: Rapidshare Mediafire Direct Link

Fame And Glory: Rapidshare Mediafire Direct Link

Hip Hop Hypnosis: Rapidshare Mediafire Direct Link

All Out Of Shape: Rapidshare Mediafire Direct Link

Roachy Redneck: Rapidshare Mediafire Direct Link

Love And Kisses: Rapidshare Mediafire Direct Link

De Pis En Pis: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Techno-files: Rapidshare Mediafire Direct Link

Wash Day: Rapidshare Mediafire Direct Link

Saturday Black Fever: Rapidshare Mediafire Direct Link

Crazy Shopping: Rapidshare Mediafire Direct Link

Perpetual Motion: Rapidshare Mediafire Direct Link

Sleepless Night: Rapidshare Mediafire Direct Link

Saving Private DeeDee: Rapidshare Mediafire Direct Link

Life’s A Beach: Rapidshare Mediafire Direct Link

Laughing Gas: Rapidshare Mediafire Direct Link

Walls Have Ears: Rapidshare Mediafire Direct Link

Hit The Road Oggy: Rapidshare Mediafire Direct Link

Face Off: Rapidshare Mediafire Direct Link

فصل دوم سریال کارتونی اوگی و سوسک ها قسمت های ۲۱ الی ۴۰

دانلود به صورت یکجا در پارت های ۲۰۰ مگابایتی:

دانلود پارت ۱: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۲: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۳: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود به صورت جداگانه:

Penguin Pandemonium: Rapidshare Mediafire Direct Link

Penalty Shot: Rapidshare Mediafire Direct Link

That’s The Last Straw: Rapidshare Mediafire Direct Link

Going Up: Rapidshare Mediafire Direct Link

Copy Cat: Rapidshare Mediafire Direct Link

High Flyers: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Wonder Whistle: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Hungry Ostrich Empire: Rapidshare Mediafire Direct Link

Lost In Space: Rapidshare Mediafire Direct Link

Working Cat: Rapidshare Mediafire Direct Link

Beware Of The Bodyguard: Rapidshare Mediafire Direct Link

Go For It Jack: Rapidshare Mediafire Direct Link

Soldier For A Day: Rapidshare Mediafire Direct Link

Do Not Lean Out Of The Window: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Joker Joked: Rapidshare Mediafire Direct Link

Poison: Rapidshare Mediafire Direct Link

Carneval: Rapidshare Mediafire Direct Link

Warning Boa On The Run: Rapidshare Mediafire Direct Link

Hide And Seak: Rapidshare Mediafire Direct Link

Mayday Mayday: Rapidshare Mediafire Direct Link

فصل دوم سریال کارتونی اوگی و سوسک ها قسمت های ۴۱ الی ۶۰

دانلود به صورت یکجا در پارت های ۲۰۰ مگابایتی:

دانلود پارت ۱: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۲: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود به صورت جداگانه:

Green Peace: Rapidshare Mediafire Direct Link

My Beatiful Prison: Rapidshare Mediafire Direct Link

Mission To Earth: Rapidshare Mediafire Direct Link

Jack In The Box: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Blob: Rapidshare Mediafire Direct Link

Barbecue: Rapidshare Mediafire Direct Link

Off Limits: Rapidshare Mediafire Direct Link

Golf Curse: Rapidshare Mediafire Direct Link

Up No Good: Rapidshare Mediafire Direct Link

Don’t Rock The Cradle: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Pied Bagpiper: Rapidshare Mediafire Direct Link

Magic Carpet Ride: Rapidshare Mediafire Direct Link

Safari So Good: Rapidshare Mediafire Direct Link

Strike: Rapidshare Mediafire Direct Link

A Tooth For A Tooth: Rapidshare Mediafire Direct Link

What A Dump: Rapidshare Mediafire Direct Link

Baby Boum: Rapidshare Mediafire Direct Link

Black And White: Rapidshare Mediafire Direct Link

Sky Diving: Rapidshare Mediafire Direct Link

Brainchild: Rapidshare Mediafire Direct Link

فصل دوم سریال کارتونی اوگی و سوسک ها قسمت های ۶۱ الی ۷۸

دانلود در یک پارت ۴۵۰ مگابایتی: Rapidshare Direct Link

دانلود به صورت یکجا در پارت های ۲۰۰ مگابایتی:

دانلود پارت ۱: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۲: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود پارت ۳: Rapidshare Mediafire Direct Link

دانلود به صورت جداگانه:

Welcome To Paris: Rapidshare Mediafire Direct Link

Boxing Fever: Rapidshare Mediafire Direct Link

Chatter Box: Rapidshare Mediafire Direct Link

Sitcom: Rapidshare Mediafire Direct Link

Paper Chase: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy’s Puzzled: Rapidshare Mediafire Direct Link

Control Freak: Rapidshare Mediafire Direct Link

Flower Power: Rapidshare Mediafire Direct Link

Upside Down: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy Has Kittens: Rapidshare Mediafire Direct Link

Aglagla: Rapidshare Mediafire Direct Link

Pharonuf: Rapidshare Mediafire Direct Link

Oggy’s Bag: Rapidshare Mediafire Direct Link

Home Breaker: Rapidshare Mediafire Direct Link

Joey And The Magic Bean: Rapidshare Mediafire Direct Link

The Pumpkin\ To Be A Ferrari: Rapidshare Mediafire Direct Link

Take Cover: Rapidshare Mediafire Direct Link

منبع:DOWNLOADHA.COM

پسندیدم(۹)نپسندیدم(۳)

شارژر همراه پاور بانک
شارژر پاور بانک
پاور بانک وسیله ای بی نظیر و شگفت انگیزی بوده که برنده جایزه بهترین طراحی کالا و حرفه (Reddot Design Award) شده است. با پاور بانک شما هیچگاه نگران اتمام شارژ موبایل خود نخواهید بود! هر جایی که شارژ موبایل شما تمام شد فقط کافیست پاور بانک را به دستگاه خود متصل کنید تا مانند برق عمل کرده و موبایلتان را شارژ نماید. این دستگاه دارای ظرفیت 2200 میلی آمپر بوده و قادر است موبایل یا تبلت شما را به صورت کامل شارژ نماید. پاور بانک دارای بدنه فلزی فوق العاده مقاوم و با کیفیت بوده و با 6 ماه گارانتی تعویض در چهار رنگ مشکی، نقره ای، آبی و صورتی عرضه شده است. از دیگر خصوصیات این دستگاه دارا بودن می باشد. از پاور بانک میتوانید برای شارژ انواع موبایل ها، تبلت ها، دستگاه های پخش موسیقی، دوربین های دیجیتال، کنسول های بازی و ... استفاده نمایید. پس از اینکه شارژ دستگاه پاور بانک را استفاده کردید و به اتمام رساندید فقط کافیست 2 الی 3 ساعت پاور بانک را به برق وصل کنید تا شارژ آن کامل شده و برای استفاده بعدی آماده باشد.
قیمت : 45000 تومان
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید


ارسال نظر


برای دانلود بی دردسر لطفا اشتراک وی ای پی طلایی خریداری کنید. لینک رایگان نیز موجود است VIP