سه شنبه, ۴ خرداد , ۱۳۹۵


خرید اشتراک دانلود
Telgram

دانلود سریال زیبای شبهای برره ۹۰ قسمت کامل


دانلود سریال زیبای شبهای برره 90 قسمت کامل

شب های برره، یکی از مجموعه‌های موفق طنز تلویزیونی ایرانی است. با توجه به نفوذ عمیق و تأثیر گذار این مجموعه، که شامل کاربرد روزمرهٔ برخی از اصطلاحات و کلمات و افعال ساختهٔ نویسندگان مجموعه بین مردم پس از چند سال است، می‌توان دست اندرکاران شب‌های برره را مورد تحسین قرار داد. شب‌های برره از جذاب ترین سریال هایی است که تا کنون از سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش شده است.

موضوع قسمتها:

۱-محاکمه    ۲- اینجا برره است  ۳-مهمان قاپون  ۴- رزم کنون  ۵-فراری  ۶- راهنمایی برره ای شدن ۷-عروس تو گونی  ۸-عشق برره ای۱  ۹- عشق برره ای۲  ۱۰-چولومبگی  ۱۱-جنتلمنگی  ۱۲-گور به گور  ۱۳-اشتغال زایون  ۱۴- بوآ  ۱۵-خواب برره ای  ۱۶- مرغ  ۱۷-روز استقلال۱ ۱۸-روز استقلال۲  ۱۹-عشقولانه  ۲۰-لیلی و مجنون  ۲۱-عشق کافی نیست  ۲۲-سربازی  ۲۳-اجباری  ۲۴-ولی افتاد مشکلها  ۲۵-بیدا بیدا مبارک بیدا  ۲۶-یک تیرو دو نشان  ۲۷-نومزدنگ  ۲۸-برره,بخش یا روستا  ۲۹-قول  ۳۰-عشق هرگز نمیمیرد ۳۱-عروسی خوبون+پشت صحنه  ۳۲-تازه وارد  ۳۳-مطب دکتر کیوون  ۳۴-صبح برره  ۳۵-زنبورها میابند  ۳۶-چال اسکندرون  ۳۷-درمونگاه  ۳۸-یک روز خوب  ۳۹-رکسانا می آید  ۴۰-نقد و بررسی شبهای برره۱  ۴۱-نقد و بررسی شبهای برره۲  ۴۲-بازرس ویژه  ۴۳-دربید۱  ۴۴-دربید۲  ۴۵-روز عشقولانه  ۴۶-بز کجاست  ۴۷- اسب آهنی  ۴۸-سر شمارون  ۴۹-کشاورز نمونه کی بید  ۵۰-سقوط  ۵۱-زورو  ۵۲-بازگشت زورو  ۵۳-انتقام زورو  ۵۴-آقای بخشدار  ۵۵-بخش یعنی چه؟  ۵۶-بودجه یعنی چه؟  ۵۷-دیدن یا ندیدن  ۵۸-کارخانه نخودسازی۱  ۵۹-کارخانه نخودسازی۲  ۶۰-ون آخ دادوو  ۶۱-رسوا  ۶۲-ببری پسر جنگال۱  ۶۳-ببری پسر جنگال۲  ۶۴-آن روی سکه  ۶۵-دکتر جاکول و مستر هدایت۱  ۶۶-دکتر جاکول و مستر هدایت۲  ۶۷-خورده جنایتهای زن و شوهری  ۶۸-این توریست که گفتی یعنی چه؟  ۶۹-پشت پرده بخشداری۱  ۷۰-پشت پرده بخشداری۲  ۷۱-ببرک  ۷۲-رستم و سهراب۱  ۷۳-رستم و سهراب۲  ۷۴-مومیایی۱  ۷۵-مومیایی۲  ۷۶-قویترین مرد برره  ۷۷-برره شهر دوستی  ۷۸-تلفن  ۷۹-پشت صحنه شبهای برره  ۸۰-پسر قاپون  ۸۱-مسابقه بزرگ۱  ۸۲-مسابقه بزرگ۲  ۸۳-گروهان شیر فرهاد  ۸۴-زن زنج دیده  ۸۵-خط رو خط  ۸۶-جعبه جادویی  ۸۷-مرد عوضی  ۸۸-صرفه جویی یعنی چه؟  ۸۹- فرهنگ یعنی چه؟  ۹۰-باج

دانلود با لینک مستقیم برای اعضای اشتراک طلایی:

VIP:Shabhaye_Barareh_-_01
VIP:Shabhaye_Barareh_-_02
VIP:Shabhaye_Barareh_-_03
VIP:Shabhaye_Barareh_-_04
VIP:Shabhaye_Barareh_-_05
VIP:Shabhaye_Barareh_-_06
VIP:Shabhaye_Barareh_-_07
VIP:Shabhaye_Barareh_-_08
VIP:Shabhaye_Barareh_-_09
VIP:Shabhaye_Barareh_-_10
VIP:Shabhaye_Barareh_-_11
VIP:Shabhaye_Barareh_-_12
VIP:Shabhaye_Barareh_-_13
VIP:Shabhaye_Barareh_-_14
VIP:Shabhaye_Barareh_-_15
VIP:Shabhaye_Barareh_-_16
VIP:Shabhaye_Barareh_-_17
VIP:Shabhaye_Barareh_-_18
VIP:Shabhaye_Barareh_-_19
VIP:Shabhaye_Barareh_-_20
VIP:Shabhaye_Barareh_-_21
VIP:Shabhaye_Barareh_-_22
VIP:Shabhaye_Barareh_-_23
VIP:Shabhaye_Barareh_-_24
VIP:Shabhaye_Barareh_-_25
VIP:Shabhaye_Barareh_-_26
VIP:Shabhaye_Barareh_-_27
VIP:Shabhaye_Barareh_-_28
VIP:Shabhaye_Barareh_-_29
VIP:Shabhaye_Barareh_-_30
VIP:Shabhaye_Barareh_-_31
VIP:Shabhaye_Barareh_-_32
VIP:Shabhaye_Barareh_-_33
VIP:Shabhaye_Barareh_-_34
VIP:Shabhaye_Barareh_-_35
VIP:Shabhaye_Barareh_-_36
VIP:Shabhaye_Barareh_-_37
VIP:Shabhaye_Barareh_-_38
VIP:Shabhaye_Barareh_-_39
VIP:Shabhaye_Barareh_-_40
VIP:Shabhaye_Barareh_-_41
VIP:Shabhaye_Barareh_-_42
VIP:Shabhaye_Barareh_-_43
VIP:Shabhaye_Barareh_-_44
VIP:Shabhaye_Barareh_-_45
VIP:Shabhaye_Barareh_-_46
VIP:Shabhaye_Barareh_-_47
VIP:Shabhaye_Barareh_-_48
VIP:Shabhaye_Barareh_-_49
VIP:Shabhaye_Barareh_-_50
VIP:Shabhaye_Barareh_-_51
VIP:Shabhaye_Barareh_-_52
VIP:Shabhaye_Barareh_-_53
VIP:Shabhaye_Barareh_-_54
VIP:Shabhaye_Barareh_-_55
VIP:Shabhaye_Barareh_-_56
VIP:Shabhaye_Barareh_-_57
VIP:Shabhaye_Barareh_-_58
VIP:Shabhaye_Barareh_-_59
VIP:Shabhaye_Barareh_-_60
VIP:Shabhaye_Barareh_-_61
VIP:Shabhaye_Barareh_-_62
VIP:Shabhaye_Barareh_-_63
VIP:Shabhaye_Barareh_-_64
VIP:Shabhaye_Barareh_-_65
VIP:Shabhaye_Barareh_-_66
VIP:Shabhaye_Barareh_-_67
VIP:Shabhaye_Barareh_-_68
VIP:Shabhaye_Barareh_-_69
VIP:Shabhaye_Barareh_-_70
VIP:Shabhaye_Barareh_-_71
VIP:Shabhaye_Barareh_-_72
VIP:Shabhaye_Barareh_-_73
VIP:Shabhaye_Barareh_-_74
VIP:Shabhaye_Barareh_-_75
VIP:Shabhaye_Barareh_-_76
VIP:Shabhaye_Barareh_-_77
VIP:Shabhaye_Barareh_-_78
VIP:Shabhaye_Barareh_-_79
VIP:Shabhaye_Barareh_-_80
VIP:Shabhaye_Barareh_-_81
VIP:Shabhaye_Barareh_-_82
VIP:Shabhaye_Barareh_-_83
VIP:Shabhaye_Barareh_-_84
VIP:Shabhaye_Barareh_-_85
VIP:Shabhaye_Barareh_-_86
VIP:Shabhaye_Barareh_-_87
VIP:Shabhaye_Barareh_-_88
VIP:Shabhaye_Barareh_-_89
VIP:Shabhaye_Barareh_-_90

دانلود از Trainbit:

دانلود قسمت اول ۱

دانلود قسمت دوم ۲

دانلود قسمت سوم ۳

دانلود قسمت چهارم ۴

دانلود قسمت پنجم ۵

دانلود قسمت ششم ۶

دانلود قسمت هفتم ۷

دانلود قسمت هشتم ۸

دانلود قسمت نهم ۹

دانلود قسمت دهم ۱۰

دانلود قسمت یازدهم ۱۱

دانلود قسمت دوازدهم ۱۲

دانلود قسمت سیزدهم ۱۳

دانلود قسمت چهاردهم ۱۴

دانلود قسمت پانزدهم ۱۵

دانلود قسمت شانزدهم ۱۶

دانلود قسمت هفدهم ۱۷

دانلود قسمت هجدهم ۱۸

دانلود قسمت نوزدهم ۱۹

دانلود قسمت بیستم ۲۰

دانلود قسمت بیست و یکم ۲۱

دانلود قسمت بیست و دوم ۲۲

دانلود قسمت بیست و سوم ۲۳

دانلود قسمت بیست و چهارم ۲۴

دانلود قسمت بیست و پنجم ۲۵

دانلود قسمت بیست و ششم ۲۶

دانلود قسمت بیست و هفتم ۲۷

دانلود قسمت بیست و هشتم ۲۸

دانلود قسمت بیست و نهم ۲۹

دانلود قسمت سی ام ۳۰

دانلود قسمت سی و یکم ۳۱

دانلود قسمت سی و دوم ۳۲

دانلود قسمت سی و سوم ۳۳

دانلود قسمت سی و چهارم ۳۴

دانلود قسمت سی و پنجم ۳۵

دانلود قسمت سی و ششم ۳۶

دانلود قسمت سی و هفتم ۳۷

دانلود قسمت سی و هشتم ۳۸

دانلود قسمت سی و نهم ۳۹

دانلود قسمت چهلم ۴۰

دانلود قسمت چهل و یکم ۴۱

دانلود قسمت چهل و دوم ۴۲

دانلود قسمت چهل و سوم ۴۳

دانلود قسمت چهل و چهارم ۴۴

دانلود قسمت چهل و پنجم ۴۵

دانلود قسمت چهل و ششم ۴۶

دانلود قسمت چهل و هفتم ۴۷

دانلود قسمت چهل و هشتم ۴۸

دانلود قسمت چهل و نهم ۴۹

دانلود قسمت پنجاهم ۵۰

دانلود قسمت پنجاه و یکم ۵۱

دانلود قسمت پنجاه و دوم ۵۲

دانلود قسمت پنجاه و سوم ۵۳

دانلود قسمت پنجاه و چهارم ۵۴

دانلود قسمت پنجاه و پنجم ۵۵

دانلود قسمت پنجاه و ششم ۵۶

دانلود قسمت پنجاه و هفتم ۵۷

دانلود قسمت پنجاه و هشتم ۵۸

دانلود قسمت پنجاه و نهم ۵۹

دانلود قسمت شصتم ۶۰

دانلود قسمت شصت و یکم ۶۱

دانلود قسمت شصت و دوم ۶۲

دانلود قسمت شصت و سوم ۶۳

دانلود قسمت شصت و چهارم ۶۴

دانلود قسمت شصت و پنجم ۶۵

دانلود قسمت شصت و ششم ۶۶

دانلود قسمت شصت و هفتم ۶۷

دانلود قسمت شصت و هشتم ۶۸

دانلود قسمت شصت و نهم ۶۹

دانلود قسمت هفتادم ۷۰

دانلود قسمت هفتاد و یکم ۷۱

دانلود قسمت هفتاد و دوم ۷۲

دانلود قسمت هفتاد و سوم ۷۳

دانلود قسمت هفتاد و چهارم ۷۴

دانلود قسمت هفتاد و پنجم ۷۵

دانلود قسمت هفتاد و ششم ۷۶

دانلود قسمت هفتاد و هفتم ۷۷

دانلود قسمت هفتاد و هشتم ۷۸

دانلود قسمت هفتاد و نهم ۷۹

دانلود قسمت هشتادم ۸۰

دانلود قسمت هشتاد و یکم ۸۱

دانلود قسمت هشتاد و دوم ۸۲

دانلود قسمت هشتاد و سوم ۸۳

دانلود قسمت هشتاد و چهارم ۸۴

دانلود قسمت هشتاد و پنجم ۸۵

دانلود قسمت هشتاد و ششم ۸۶

دانلود قسمت هشتاد و هفتم ۸۷

دانلود قسمت هشتاد و هشتم ۸۸

دانلود قسمت هشتاد و نهم ۸۹

دانلود قسمت نودم ۹۰

دانلود از سرور آپلودباز
Shabhaye_Barareh_-_01_IRTVSERIAL.IN.wmv – 80.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_02_IRTVSERIAL.IN.wmv – 143.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_03_IRTVSERIAL.IN.wmv – 116.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_04_IRTVSERIAL.IN.wmv – 106.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_05_IRTVSERIAL.IN.wmv – 113.6 MB
Shabhaye_Barareh_-_06_IRTVSERIAL.IN.wmv – 128.0 MB
Shabhaye_Barareh_-_07_IRTVSERIAL.IN.wmv – 131.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_08_IRTVSERIAL.IN.wmv – 99.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_09_IRTVSERIAL.IN.wmv – 133.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_10_IRTVSERIAL.IN.wmv – 68.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_11_IRTVSERIAL.IN.wmv – 119.0 MB
Shabhaye_Barareh_-_12_IRTVSERIAL.IN.wmv – 139.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_13_IRTVSERIAL.IN.wmv – 131.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_14_IRTVSERIAL.IN.wmv – 116.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_15_IRTVSERIAL.IN.wmv – 96.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_16_IRTVSERIAL.IN.wmv – 109.8 MB
Shabhaye_Barareh_-_17_IRTVSERIAL.IN.wmv – 109.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_18_IRTVSERIAL.IN.wmv – 103.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_19_IRTVSERIAL.IN.wmv – 135.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_20_IRTVSERIAL.IN.wmv – 131.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_21_IRTVSERIAL.IN.wmv – 97.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_22_IRTVSERIAL.IN.wmv – 117.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_23_IRTVSERIAL.IN.wmv – 119.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_24_IRTVSERIAL.IN.wmv – 105.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_25_IRTVSERIAL.IN.wmv – 125.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_26_IRTVSERIAL.IN.wmv – 106.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_27_IRTVSERIAL.IN.wmv – 133.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_28_IRTVSERIAL.IN.wmv – 104.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_29_IRTVSERIAL.IN.wmv – 118.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_30_IRTVSERIAL.IN.wmv – 133.8 MB
Shabhaye_Barareh_-_31_IRTVSERIAL.IN.wmv – 275.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_32_IRTVSERIAL.IN.wmv – 90.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_33_IRTVSERIAL.IN.wmv – 137.8 MB
Shabhaye_Barareh_-_34_IRTVSERIAL.IN.wmv – 122.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_35_IRTVSERIAL.IN.wmv – 121.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_36_IRTVSERIAL.IN.wmv – 122.6 MB
Shabhaye_Barareh_-_37_IRTVSERIAL.IN.wmv – 112.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_38_IRTVSERIAL.IN.wmv – 157.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_39_IRTVSERIAL.IN.wmv – 110.6 MB
Shabhaye_Barareh_-_40_IRTVSERIAL.IN.wmv – 194.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_41_IRTVSERIAL.IN.wmv – 178.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_42_IRTVSERIAL.IN.wmv – 99.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_43_IRTVSERIAL.IN.wmv – 122.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_44_IRTVSERIAL.IN.wmv – 102.8 MB
Shabhaye_Barareh_-_45_IRTVSERIAL.IN.wmv – 119.8 MB
Shabhaye_Barareh_-_46_IRTVSERIAL.IN.wmv – 101.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_47_IRTVSERIAL.IN.wmv – 101.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_48_IRTVSERIAL.IN.wmv – 95.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_49_IRTVSERIAL.IN.wmv – 101.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_50_IRTVSERIAL.IN.wmv – 87.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_51_IRTVSERIAL.IN.wmv – 106.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_52_IRTVSERIAL.IN.wmv – 90.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_53_IRTVSERIAL.IN.wmv – 125.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_54_IRTVSERIAL.IN.wmv – 108.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_55_IRTVSERIAL.IN.wmv – 101.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_56_IRTVSERIAL.IN.wmv – 121.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_57_IRTVSERIAL.IN.wmv – 142.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_58_IRTVSERIAL.IN.wmv – 131.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_59_IRTVSERIAL.IN.wmv – 51.6 MB
Shabhaye_Barareh_-_60_IRTVSERIAL.IN.wmv – 110.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_61_IRTVSERIAL.IN.wmv – 113.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_62_IRTVSERIAL.IN.wmv – 133.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_63_IRTVSERIAL.IN.wmv – 120.6 MB
Shabhaye_Barareh_-_64_IRTVSERIAL.IN.wmv – 124.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_65_IRTVSERIAL.IN.wmv – 99.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_66_IRTVSERIAL.IN.wmv – 132.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_67_IRTVSERIAL.IN.wmv – 139.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_68_IRTVSERIAL.IN.wmv – 129.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_69_IRTVSERIAL.IN.wmv – 139.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_70_IRTVSERIAL.IN.wmv – 141.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_71_IRTVSERIAL.IN.wmv – 99.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_72_IRTVSERIAL.IN.wmv – 141.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_73_IRTVSERIAL.IN.wmv – 154.4 MB
Shabhaye_Barareh_-_74_IRTVSERIAL.IN.wmv – 145.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_75_IRTVSERIAL.IN.wmv – 123.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_76_IRTVSERIAL.IN.wmv – 97.3 MB
Shabhaye_Barareh_-_77_IRTVSERIAL.IN.wmv – 118.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_78_IRTVSERIAL.IN.wmv – 126.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_79_IRTVSERIAL.IN.wmv – 87.8 MB
Shabhaye_Barareh_-_80_IRTVSERIAL.IN.wmv – 113.7 MB
Shabhaye_Barareh_-_81_IRTVSERIAL.IN.wmv – 110.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_82_IRTVSERIAL.IN.wmv – 133.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_83_IRTVSERIAL.IN.wmv – 194.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_84_IRTVSERIAL.IN.wmv – 187.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_85_IRTVSERIAL.IN.wmv – 164.1 MB
Shabhaye_Barareh_-_86_IRTVSERIAL.IN.wmv – 111.2 MB
Shabhaye_Barareh_-_87_IRTVSERIAL.IN.wmv – 166.5 MB
Shabhaye_Barareh_-_88_IRTVSERIAL.IN.wmv – 150.9 MB
Shabhaye_Barareh_-_89_IRTVSERIAL.IN.wmv – 162.8 MB
Shabhaye_Barareh_-_90_IRTVSERIAL.IN.wmv – 184.1 MB

پسندیدم(۱۵۰)نپسندیدم(۲۲)

شارژر همراه پاور بانک
شارژر پاور بانک
پاور بانک وسیله ای بی نظیر و شگفت انگیزی بوده که برنده جایزه بهترین طراحی کالا و حرفه (Reddot Design Award) شده است. با پاور بانک شما هیچگاه نگران اتمام شارژ موبایل خود نخواهید بود! هر جایی که شارژ موبایل شما تمام شد فقط کافیست پاور بانک را به دستگاه خود متصل کنید تا مانند برق عمل کرده و موبایلتان را شارژ نماید. این دستگاه دارای ظرفیت 2200 میلی آمپر بوده و قادر است موبایل یا تبلت شما را به صورت کامل شارژ نماید. پاور بانک دارای بدنه فلزی فوق العاده مقاوم و با کیفیت بوده و با 6 ماه گارانتی تعویض در چهار رنگ مشکی، نقره ای، آبی و صورتی عرضه شده است. از دیگر خصوصیات این دستگاه دارا بودن می باشد. از پاور بانک میتوانید برای شارژ انواع موبایل ها، تبلت ها، دستگاه های پخش موسیقی، دوربین های دیجیتال، کنسول های بازی و ... استفاده نمایید. پس از اینکه شارژ دستگاه پاور بانک را استفاده کردید و به اتمام رساندید فقط کافیست 2 الی 3 ساعت پاور بانک را به برق وصل کنید تا شارژ آن کامل شده و برای استفاده بعدی آماده باشد.
قیمت : 45000 تومان
برای توضیحات بیشتر کلیک کنید


ارسال نظر


برای دانلود بی دردسر لطفا اشتراک وی ای پی طلایی خریداری کنید. لینک رایگان نیز موجود است VIP