دانلود سریال ترانه مادری

چهارشنبه, ۳ اردیبهشت , ۱۳۹۳


خرید اشتراک دانلود

فروش ویژه ساعت
دانلود سریال ترانه مادری با کیفیت خوب


رد کردن تبلیغ

Taraneh Madari دانلود سریال ترانه مادری با کیفیت خوب

Info:
Artists: Daniyal Hakimi , Fatemeh Godarzi , Elham Paveh Nezhad , Mohammad Hatami , Homa Roosta , ….
Year: 1387
Director: Hossein Soheyli Zadeh

خلاصه:

داستان مجموعه تلویزیونی «ترانه مادری» با سرپرستی «مسعود بهبهانی‌نیا» توسط علی‌اکبر بابالو، زهرا پارسافر و محمدرضا خالقی‌زاده نوشته شده و ماجرای آن روایت‌گر خواهر و برادری به نام‌های فرخ و فرخنده است که مشکلات بسیاری در روابط‌شان وجود دارد. این موضوع باعث دوری آنها از هم و مهاجرت فرخنده می‌شود تا اینکه بعد از قبولی پویا پسر فرخنده در یکی از دانشگاه‌های تهران او به ناچار به تهران برمی‌گردد.

Taraneye_Madari_01_IRTVSERIAL.IN.wmv – 96.2 MB
Taraneye_Madari_02_IRTVSERIAL.IN.wmv – 84.3 MB
Taraneye_Madari_03_IRTVSERIAL.IN.wmv – 99.8 MB
Taraneye_Madari_04_IRTVSERIAL.IN.wmv – 82.8 MB
Taraneye_Madari_05_IRTVSERIAL.IN.wmv – 70.4 MB
Taraneye_Madari_06_IRTVSERIAL.IN.wmv – 79.9 MB
Taraneye_Madari_07_IRTVSERIAL.IN.wmv – 87.5 MB
Taraneye_Madari_08_IRTVSERIAL.IN.wmv – 86.3 MB
Taraneye_Madari_09_IRTVSERIAL.IN.wmv – 81.8 MB
Taraneye_Madari_10_IRTVSERIAL.IN.wmv – 83.2 MB
Taraneye_Madari_11_IRTVSERIAL.IN.wmv – 85.5 MB
Taraneye_Madari_12_IRTVSERIAL.IN.wmv – 70.6 MB
Taraneye_Madari_13_IRTVSERIAL.IN.wmv – 79.1 MB
Taraneye_Madari_14_IRTVSERIAL.IN.wmv – 78.2 MB
Taraneye_Madari_15_IRTVSERIAL.IN.wmv – 66.4 MB
Taraneye_Madari_16_IRTVSERIAL.IN.wmv – 76.4 MB
Taraneye_Madari_17_IRTVSERIAL.IN.wmv – 70.8 MB
Taraneye_Madari_18_IRTVSERIAL.IN.wmv – 74.9 MB
Taraneye_Madari_19_IRTVSERIAL.IN.wmv – 85.8 MB
Taraneye_Madari_20_IRTVSERIAL.IN.wmv – 70.1 MB
Taraneye_Madari_21_IRTVSERIAL.IN.wmv – 74.2 MB
Taraneye_Madari_22_IRTVSERIAL.IN.wmv – 80.2 MB
Taraneye_Madari_23_IRTVSERIAL.IN.wmv – 78.9 MB
Taraneye_Madari_24_IRTVSERIAL.IN.wmv – 89.6 MB
Taraneye_Madari_25_IRTVSERIAL.IN.wmv – 80.3 MB
Taraneye_Madari_26_IRTVSERIAL.IN.wmv – 80.4 MB
Taraneye_Madari_27_IRTVSERIAL.IN.wmv – 73.6 MB
Taraneye_Madari_28_IRTVSERIAL.IN.wmv – 65.2 MB
Taraneye_Madari_29_IRTVSERIAL.IN.wmv – 86.4 MB
Taraneye_Madari_30_IRTVSERIAL.IN.wmv – 81.4 MB
Taraneye_Madari_31_IRTVSERIAL.IN.wmv – 73.2 MB
Taraneye_Madari_32_IRTVSERIAL.IN.wmv – 95.0 MB
Taraneye_Madari_33_IRTVSERIAL.IN.wmv – 72.1 MB
Taraneye_Madari_34_IRTVSERIAL.IN.wmv – 72.5 MB
Taraneye_Madari_35_IRTVSERIAL.IN.wmv – 78.6 MB
Taraneye_Madari_36_IRTVSERIAL.IN.wmv – 79.4 MB
Taraneye_Madari_37_IRTVSERIAL.IN.wmv – 80.2 MB
Taraneye_Madari_38_IRTVSERIAL.IN.wmv – 83.4 MB
Taraneye_Madari_39_IRTVSERIAL.IN.wmv – 73.2 MB
Taraneye_Madari_40_IRTVSERIAL.IN.wmv – 78.3 MB
Taraneye_Madari_41_IRTVSERIAL.IN.wmv – 81.6 MB
Taraneye_Madari_42_IRTVSERIAL.IN.wmv – 65.1 MB
Taraneye_Madari_43_IRTVSERIAL.IN.wmv – 69.7 MB
Taraneye_Madari_44_IRTVSERIAL.IN.wmv – 76.6 MB
Taraneye_Madari_45_IRTVSERIAL.IN.wmv – 76.6 MB
Taraneye_Madari_46_IRTVSERIAL.IN.wmv – 84.4 MB
Taraneye_Madari_47_IRTVSERIAL.IN.wmv – 95.9 MB

پسندیدمup دانلود سریال ترانه مادری با کیفیت خوب(۶)نپسندیدمdown دانلود سریال ترانه مادری با کیفیت خوب(۴)


ارسال نظر