خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

دانلود کارتون فوتبالیستها سری اول

 فوتبالیست‌ها نام یک مجموعه مانگا به طراحی نوریاکی ناگایی است که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ در مجله کروکرو در ژاپن منتشر می‌شد.

پسندیدم(۴۴)نپسندیدم(۹)

دانلود کارتون فوتبالیستها سری اول

 فوتبالیست‌ها نام یک مجموعه مانگا به طراحی نوریاکی ناگایی است که از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۸۹ در مجله کروکرو در ژاپن منتشر می‌شد.

پسندیدم(۲۶)نپسندیدم(۴)