خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

دانلود سریال نرگس با کیفیت خوب

داستان کشمکش خانواده ای ثروتمند با خانواده ای کم بضاعت بر سر ازدواج فرزندانشان است. شوکت پدر خانواده ثروتمند همچنان برای بازپس گرفتن پسرش می جنگد.
بازیگران :حسن پور شیرازی، مهرانه مهین ترابی، ستاره اسکندری، عاطفه نوری، پوراندخت مهیمن، زهره فکور صبور، مهدی سلوکی، زهرا امیر ابراهیمی، سپند امیر سلیمانی، علیرضا اشکان و… پوپک گلدره
کارگردان: سیروس مقدم

پسندیدم(۴۹)نپسندیدم(۱۱)