خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

سریال بر بام شهر

سریال  «بر بام شهر» به نویسندگی  سید حسن آسایش ، کارگردانی مسعود عسکری و تهیه‌کنندگی داود تقوی نژاد در یزد انجام شد.
در این سریال شهردار به عنوان شخصی که مسوولیت شهرداری را پذیرفته و در اتاقی طرح‌های شهرداری را مدیریت می‌کند، دیده نشده است. شهردار شخصیتی است که به سوی کامل شدن می‌رود و از این بروکراسی و کاغذبازی جدا می‌شود و خود را موظف می‌داند با مشکلات مردم در شهر آشنا شود و خودش درصدد حل مشکلات و رفع آن برآید. می‌شود گفت شهردار به عنوان شهردار نیست که والی شهر است. اتفاقاتی در شهر روی می‌دهد که شهردار در این مسائل اجتماعی وارد می‌شود و هر قسمت این سریال، داستان یک موضوع کاری شهردار است که در ۱۳ قسمت روی می‌دهد.
در این مجموعه شهردار علاوه بر کارها و مسئولیت‌هایی که به او محول شده است به مشکلات و معضلات شهروندان که در حیطه کاری او نیست نیز از سر انسان‌دوستی و نوع دوستی کمک می‌کند.

پسندیدم(۳)نپسندیدم(۰)

سریال  «بر بام شهر» به نویسندگی  سید حسن آسایش ، کارگردانی مسعود عسکری و تهیه‌کنندگی داود تقوی نژاد در یزد انجام شد.
در این سریال شهردار به عنوان شخصی که مسوولیت شهرداری را پذیرفته و در اتاقی طرح‌های شهرداری را مدیریت می‌کند، دیده نشده است. شهردار شخصیتی است که به سوی کامل شدن می‌رود و از این بروکراسی و کاغذبازی جدا می‌شود و خود را موظف می‌داند با مشکلات مردم در شهر آشنا شود و خودش درصدد حل مشکلات و رفع آن برآید. می‌شود گفت شهردار به عنوان شهردار نیست که والی شهر است. اتفاقاتی در شهر روی می‌دهد که شهردار در این مسائل اجتماعی وارد می‌شود و هر قسمت این سریال، داستان یک موضوع کاری شهردار است که در ۱۳ قسمت روی می‌دهد.
در این مجموعه شهردار علاوه بر کارها و مسئولیت‌هایی که به او محول شده است به مشکلات و معضلات شهروندان که در حیطه کاری او نیست نیز از سر انسان‌دوستی و نوع دوستی کمک می‌کند.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

سریال  «بر بام شهر» به نویسندگی  سید حسن آسایش ، کارگردانی مسعود عسکری و تهیه‌کنندگی داود تقوی نژاد در یزد انجام شد.
در این سریال شهردار به عنوان شخصی که مسوولیت شهرداری را پذیرفته و در اتاقی طرح‌های شهرداری را مدیریت می‌کند، دیده نشده است. شهردار شخصیتی است که به سوی کامل شدن می‌رود و از این بروکراسی و کاغذبازی جدا می‌شود و خود را موظف می‌داند با مشکلات مردم در شهر آشنا شود و خودش درصدد حل مشکلات و رفع آن برآید. می‌شود گفت شهردار به عنوان شهردار نیست که والی شهر است. اتفاقاتی در شهر روی می‌دهد که شهردار در این مسائل اجتماعی وارد می‌شود و هر قسمت این سریال، داستان یک موضوع کاری شهردار است که در ۱۳ قسمت روی می‌دهد.
در این مجموعه شهردار علاوه بر کارها و مسئولیت‌هایی که به او محول شده است به مشکلات و معضلات شهروندان که در حیطه کاری او نیست نیز از سر انسان‌دوستی و نوع دوستی کمک می‌کند.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

سریال  «بر بام شهر» به نویسندگی  سید حسن آسایش ، کارگردانی مسعود عسکری و تهیه‌کنندگی داود تقوی نژاد در یزد انجام شد.
در این سریال شهردار به عنوان شخصی که مسوولیت شهرداری را پذیرفته و در اتاقی طرح‌های شهرداری را مدیریت می‌کند، دیده نشده است. شهردار شخصیتی است که به سوی کامل شدن می‌رود و از این بروکراسی و کاغذبازی جدا می‌شود و خود را موظف می‌داند با مشکلات مردم در شهر آشنا شود و خودش درصدد حل مشکلات و رفع آن برآید. می‌شود گفت شهردار به عنوان شهردار نیست که والی شهر است. اتفاقاتی در شهر روی می‌دهد که شهردار در این مسائل اجتماعی وارد می‌شود و هر قسمت این سریال، داستان یک موضوع کاری شهردار است که در ۱۳ قسمت روی می‌دهد.
در این مجموعه شهردار علاوه بر کارها و مسئولیت‌هایی که به او محول شده است به مشکلات و معضلات شهروندان که در حیطه کاری او نیست نیز از سر انسان‌دوستی و نوع دوستی کمک می‌کند.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

سریال  «بر بام شهر» به نویسندگی  سید حسن آسایش ، کارگردانی مسعود عسکری و تهیه‌کنندگی داود تقوی نژاد در یزد انجام شد.
در این سریال شهردار به عنوان شخصی که مسوولیت شهرداری را پذیرفته و در اتاقی طرح‌های شهرداری را مدیریت می‌کند، دیده نشده است. شهردار شخصیتی است که به سوی کامل شدن می‌رود و از این بروکراسی و کاغذبازی جدا می‌شود و خود را موظف می‌داند با مشکلات مردم در شهر آشنا شود و خودش درصدد حل مشکلات و رفع آن برآید. می‌شود گفت شهردار به عنوان شهردار نیست که والی شهر است. اتفاقاتی در شهر روی می‌دهد که شهردار در این مسائل اجتماعی وارد می‌شود و هر قسمت این سریال، داستان یک موضوع کاری شهردار است که در ۱۳ قسمت روی می‌دهد.
در این مجموعه شهردار علاوه بر کارها و مسئولیت‌هایی که به او محول شده است به مشکلات و معضلات شهروندان که در حیطه کاری او نیست نیز از سر انسان‌دوستی و نوع دوستی کمک می‌کند.

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
صفحه 1 از 212