خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

دانلود سریال جاودانگی

زندگی شهید محمدجواد تندگویان در قالب یک سریال تلویزیونی به نام «جاودانگی» روایت می‌شود. این سریال را در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای اکبر منصور فلاح کارگردانی می‌کند.

در سریال جاودانگی، محمدمتین اوجانی نقش شهید تندگویان را بازی می‌کند. از دیگر بازیگران این سریال می‌توان به حنانه شهشهانی، کتانه افشارنژاد، مجید حاجی‌زاده، فرداد صفاخو، امیرمحمد زند، عزت‌الله جامعی و آتوسا راستی اشاره کرد.

پسندیدم(۸)نپسندیدم(۵)

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/11/19/100898470027.jpg

زندگی شهید محمدجواد تندگویان در قالب یک سریال تلویزیونی به نام «جاودانگی» روایت می‌شود. این سریال را در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای اکبر منصور فلاح کارگردانی می‌کند.

در سریال جاودانگی، محمدمتین اوجانی نقش شهید تندگویان را بازی می‌کند. از دیگر بازیگران این سریال می‌توان به حنانه شهشهانی، کتانه افشارنژاد، مجید حاجی‌زاده، فرداد صفاخو، امیرمحمد زند، عزت‌الله جامعی و آتوسا راستی اشاره کرد.

تاریخ پخش: بیستم آذر سال ۹۰

پسندیدم(۲)نپسندیدم(۰)

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/11/19/100898470027.jpg

زندگی شهید محمدجواد تندگویان در قالب یک سریال تلویزیونی به نام «جاودانگی» روایت می‌شود. این سریال را در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای اکبر منصور فلاح کارگردانی می‌کند.

در سریال جاودانگی، محمدمتین اوجانی نقش شهید تندگویان را بازی می‌کند. از دیگر بازیگران این سریال می‌توان به حنانه شهشهانی، کتانه افشارنژاد، مجید حاجی‌زاده، فرداد صفاخو، امیرمحمد زند، عزت‌الله جامعی و آتوسا راستی اشاره کرد.

تاریخ پخش: نوزدهم آذر سال ۹۰

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/11/19/100898470027.jpg

زندگی شهید محمدجواد تندگویان در قالب یک سریال تلویزیونی به نام «جاودانگی» روایت می‌شود. این سریال را در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای اکبر منصور فلاح کارگردانی می‌کند.

در سریال جاودانگی، محمدمتین اوجانی نقش شهید تندگویان را بازی می‌کند. از دیگر بازیگران این سریال می‌توان به حنانه شهشهانی، کتانه افشارنژاد، مجید حاجی‌زاده، فرداد صفاخو، امیرمحمد زند، عزت‌الله جامعی و آتوسا راستی اشاره کرد.

تاریخ پخش: هفدهم آذر سال ۹۰

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)

http://www.jamejamonline.ir/Media/images/1387/11/19/100898470027.jpg

زندگی شهید محمدجواد تندگویان در قالب یک سریال تلویزیونی به نام «جاودانگی» روایت می‌شود. این سریال را در ۲۰ قسمت ۴۵ دقیقه‌ای اکبر منصور فلاح کارگردانی می‌کند.

در سریال جاودانگی، محمدمتین اوجانی نقش شهید تندگویان را بازی می‌کند. از دیگر بازیگران این سریال می‌توان به حنانه شهشهانی، کتانه افشارنژاد، مجید حاجی‌زاده، فرداد صفاخو، امیرمحمد زند، عزت‌الله جامعی و آتوسا راستی اشاره کرد.

تاریخ پخش: شانزدهم آذر سال ۹۰

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
صفحه 1 از 3123