خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

سریال دل خوش سیری چند

Info:
Artists: Hasan Aklili, Poor Andokht Mahin, Ehsan Aklili, Morteza Keyvan Dari, Soheyla Vaziri, ….
Year: 1386
Director: Majid Javan Mard

خلاصه:

حسن اکلیلی مرد میانسالی است درشکه چی میدان نقش جهان اصفهان چند روز به نوروز مانده و مادر او وی را مجبور کرده تا ازدواج نکرده حق ورود به خانه را ندارد و بدین منظور خواهر را مامور کرده که برای او دختر مناسبی را پیدا کند نوروز می شود خواهر او و همسرش به مسافرت می روند خانه خود را به وی و پسرشان می سپارند وی از موقعیت پیش آمده استفاده می کند وخانه شوهر خواهر خود را تبدیل به محل اسکان مسافران نوروزی اصفهان می کنند که محلی برای اسکان پیدا نکرده اند و …
پسندیدم(۳)نپسندیدم(۱)