جمعه, ۲۸ آذر , ۱۳۹۳

micro tochمطالب مربوط به موضوع : سریال زمین انسانها

دانلود کامل سریال زمین انسانها 212 بازدید

zamin ensanha دانلود کامل سریال زمین انسانها

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود کامل سریال زمین انسانها(۱۲)نپسندیدمdown دانلود کامل سریال زمین انسانها(۱)


دانلود قسمت بیست و هفتم ۲۷ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی (پایان) 83 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی (پایان)

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی (پایان)(۷)نپسندیدمdown دانلود قسمت بیست و هفتم 27 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی (پایان)(۲)


دانلود قسمت بیست و ششم ۲۶ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 9 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)نپسندیدمdown دانلود قسمت بیست و ششم 26 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت بیست و پنجم ۲۵ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 0 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)نپسندیدمdown دانلود قسمت بیست و پنجم 25 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت بیست و چهارم ۲۴ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 0 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)نپسندیدمdown دانلود قسمت بیست و چهارم 24 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت بیست و سوم ۲۳ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 1 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: یکشنبه – سه شنبه – پنج شنبه

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)نپسندیدمdown دانلود قسمت بیست و سوم 23 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت بیست و دوم ۲۲ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 0 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)نپسندیدمdown دانلود قسمت بیست و دوم 22 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت بیست و یکم ۲۱ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 1 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)نپسندیدمdown دانلود قسمت بیست و یکم 21 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)

دانلود قسمت بیستم ۲۰ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 0 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت بیستم 20 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت بیستم 20 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)نپسندیدمdown دانلود قسمت بیستم 20 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت نوزدهم ۱۹ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 0 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۱)نپسندیدمdown دانلود قسمت نوزدهم 19 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت هجدهم ۱۸ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 24 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت هجدهم 18 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت هجدهم 18 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)نپسندیدمdown دانلود قسمت هجدهم 18 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت هفدهم ۱۷ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 3 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت هفدهم 17 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت هفدهم 17 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)نپسندیدمdown دانلود قسمت هفدهم 17 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت شانزدهم ۱۶ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 2 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۳)نپسندیدمdown دانلود قسمت شانزدهم 16 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

دانلود قسمت پانزدهم ۱۵ سریال زمین انسانها با کیفیت عالی 1 بازدید

zamin ensanha دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی

کارگردان: ابوالحسن داوودی

سال: ۱۳۹۰
زمان پخش: شنبه و دوشنبه ها

بازیگران: علی نصیریان ، عسل بدیعی ، سروش صحت ، مائده طهماسبی ، …

خلاصه داستان: مجموعه چند پزشک فارغ التحصیل هستند که در حال ورود به دوره تخصصی ( رزیدنتی ) هستند و در یک بیمارستان بزرگ مشغول به کار می شوند هر کدام از این شخصیت ها پیشینه و زندگی گذشته ای دارد که در طول مجموعه باز می شود و خصوصیات جذاب آنها را برای تماشگر روشن می سازد وقایعی که برای هر کدام از آنها برحسب شخصیت زندگی و مشکلی دارند و …

دانلود + ادامه مطلب

پسندیدمup دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)نپسندیدمdown دانلود قسمت پانزدهم 15 سریال زمین انسانها با کیفیت عالی(۰)

مشکل وی ای پی حل شد . دوستانی که نمی توانند وارد اکانت خود شوند یوزر + پسورد + شماره پیگیری پی لاین به شماره 09353936599 پیامک کنند تا حل کنیم. VIP