خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

دانلود کامل سریال ستاره های سربی

شرح مختصر :
روایت غزاله دختر جوانی است که درگیر فروش مواد مخدر شده و مورد سوء استفاده تهمینه قرار گرفته است.او به وسوسه رسیدن به پول درگیر ماجراهای ناخواسته ای می شود.همچنین در کنار قصه غزاله زندگی مردان، زنان و جوانان دیگری که درگیر استفاده از مواد مخدر نیز هستند، روایت می شود.

کارگردان :محمدرضا آهنج
تهیه کننده : اعظم تندرو
نویسنده : هومان فاضل

بازیگران :
نسرین مقانلو ، امیرحسین مدرس ، رحیم نوروزی ، افشین سنگ چاپ ، رضا توکلی ،

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)

شرح مختصر :
روایت غزاله دختر جوانی است که درگیر فروش مواد مخدر شده و مورد سوء استفاده تهمینه قرار گرفته است.او به وسوسه رسیدن به پول درگیر ماجراهای ناخواسته ای می شود.همچنین در کنار قصه غزاله زندگی مردان، زنان و جوانان دیگری که درگیر استفاده از مواد مخدر نیز هستند، روایت می شود.

کارگردان :محمدرضا آهنج
تهیه کننده : اعظم تندرو
نویسنده : هومان فاضل

بازیگران :
نسرین مقانلو ، امیرحسین مدرس ، رحیم نوروزی ، افشین سنگ چاپ ، رضا توکلی ،

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۱)

شرح مختصر :
روایت غزاله دختر جوانی است که درگیر فروش مواد مخدر شده و مورد سوء استفاده تهمینه قرار گرفته است.او به وسوسه رسیدن به پول درگیر ماجراهای ناخواسته ای می شود.همچنین در کنار قصه غزاله زندگی مردان، زنان و جوانان دیگری که درگیر استفاده از مواد مخدر نیز هستند، روایت می شود.

کارگردان :محمدرضا آهنج
تهیه کننده : اعظم تندرو
نویسنده : هومان فاضل

بازیگران :
نسرین مقانلو ، امیرحسین مدرس ، رحیم نوروزی ، افشین سنگ چاپ ، رضا توکلی ،

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

شرح مختصر :
روایت غزاله دختر جوانی است که درگیر فروش مواد مخدر شده و مورد سوء استفاده تهمینه قرار گرفته است.او به وسوسه رسیدن به پول درگیر ماجراهای ناخواسته ای می شود.همچنین در کنار قصه غزاله زندگی مردان، زنان و جوانان دیگری که درگیر استفاده از مواد مخدر نیز هستند، روایت می شود.

کارگردان :محمدرضا آهنج
تهیه کننده : اعظم تندرو
نویسنده : هومان فاضل

بازیگران :
نسرین مقانلو ، امیرحسین مدرس ، رحیم نوروزی ، افشین سنگ چاپ ، رضا توکلی ،

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

شرح مختصر :
روایت غزاله دختر جوانی است که درگیر فروش مواد مخدر شده و مورد سوء استفاده تهمینه قرار گرفته است.او به وسوسه رسیدن به پول درگیر ماجراهای ناخواسته ای می شود.همچنین در کنار قصه غزاله زندگی مردان، زنان و جوانان دیگری که درگیر استفاده از مواد مخدر نیز هستند، روایت می شود.

کارگردان :محمدرضا آهنج
تهیه کننده : اعظم تندرو
نویسنده : هومان فاضل

بازیگران :
نسرین مقانلو ، امیرحسین مدرس ، رحیم نوروزی ، افشین سنگ چاپ ، رضا توکلی ،

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
صفحه 1 از 41234