خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

بازیگران: اشکان خطیبی ، مسعود شاه محمدی ، مهتاج نجومی ، رضا فیض نوروزی ، علی سرابی ،

کارگردان: سید مسعود اطیابی

خلاصه:

داستان در ارتباط با اسماعیل و بهرام (دو برادر) است که در بدترین شرایط مالی بسر می برند، آنها برای فرار از این وضعیت به کارهایی متوسل می شوند که دردسرهای عجیب و غریبی برای خودشان و دیگران ایجاد می کند.

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)

دانلود سریال سهمی برای یک دوست

بازیگران: اشکان خطیبی ، مسعود شاه محمدی ، مهتاج نجومی ، رضا فیض نوروزی ، علی سرابی ،

کارگردان: سید مسعود اطیابی

خلاصه:

داستان در ارتباط با اسماعیل و بهرام (دو برادر) است که در بدترین شرایط مالی بسر می برند، آنها برای فرار از این وضعیت به کارهایی متوسل می شوند که دردسرهای عجیب و غریبی برای خودشان و دیگران ایجاد می کند.

تاریخ پخش: ۲۱ تیر ماه ۹۱

 

پسندیدم(۱۳)نپسندیدم(۵)

دانلود سریال سهمی برای یک دوست

بازیگران: اشکان خطیبی ، مسعود شاه محمدی ، مهتاج نجومی ، رضا فیض نوروزی ، علی سرابی ،

کارگردان: سید مسعود اطیابی

خلاصه:

داستان در ارتباط با اسماعیل و بهرام (دو برادر) است که در بدترین شرایط مالی بسر می برند، آنها برای فرار از این وضعیت به کارهایی متوسل می شوند که دردسرهای عجیب و غریبی برای خودشان و دیگران ایجاد می کند.

تاریخ پخش: ۲۰ تیر ماه ۹۱

 

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۱)

دانلود سریال سهمی برای یک دوست

بازیگران: اشکان خطیبی ، مسعود شاه محمدی ، مهتاج نجومی ، رضا فیض نوروزی ، علی سرابی ،

کارگردان: سید مسعود اطیابی

خلاصه:

داستان در ارتباط با اسماعیل و بهرام (دو برادر) است که در بدترین شرایط مالی بسر می برند، آنها برای فرار از این وضعیت به کارهایی متوسل می شوند که دردسرهای عجیب و غریبی برای خودشان و دیگران ایجاد می کند.

تاریخ پخش: ۱۹ تیر ماه ۹۱

پسندیدم(۳)نپسندیدم(۱)

دانلود سریال سهمی برای یک دوست

بازیگران: اشکان خطیبی ، مسعود شاه محمدی ، مهتاج نجومی ، رضا فیض نوروزی ، علی سرابی ،

کارگردان: سید مسعود اطیابی

خلاصه:

داستان در ارتباط با اسماعیل و بهرام (دو برادر) است که در بدترین شرایط مالی بسر می برند، آنها برای فرار از این وضعیت به کارهایی متوسل می شوند که دردسرهای عجیب و غریبی برای خودشان و دیگران ایجاد می کند.

تاریخ پخش: ۱۸ تیر ماه ۹۱

پسندیدم(۳)نپسندیدم(۰)
صفحه 1 از 41234