خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

دانلود سریال شب می گذرد با کیفیت خوب

Info:
Artists: Sirous Gorjestani , Parviz Por Hosseini , Korosh Tahami , Mehdi Pakdel , …..
Year: 1387
Director: Rama Ghavidel
Zaman Pakhsh:
Har Shab

خلاصه:

عنایتی مامور سر سخت گیر ساواک مامور می شود در خانه معلمی شنود بگذارد ،او به بهانه مامور برق وارد خانه می شود وشنود را وصل می کند و..
پسندیدم(۴)نپسندیدم(۴)