خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

سریال ششمین نفر با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران: پولاد کیمیایی – نرگس محمدی – کامران نفتی – رحیم نوروزی – عسل بدیعی – نادر فلاح …

کارگردان:بهمن گودرزی

خلاصه:

داستان زندگی سرگردی با نام آسایش است که با قتل پدرش که از افسران ارتش بوده زندگیش دستخوش تعییرات بنیادین میشود.

پسندیدم(۲۶)نپسندیدم(۹)

سریال ششمین نفر با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران: پولاد کیمیایی – نرگس محمدی – کامران نفتی – رحیم نوروزی – عسل بدیعی – نادر فلاح …

کارگردان:بهمن گودرزی

خلاصه:

داستان زندگی سرگردی با نام آسایش است که با قتل پدرش که از افسران ارتش بوده زندگیش دستخوش تعییرات بنیادین میشود.

تاریخ پخش: بیست و چهارم بهمن ماه ۹۰

پسندیدم(۳)نپسندیدم(۰)

سریال ششمین نفر با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران: پولاد کیمیایی – نرگس محمدی – کامران نفتی – رحیم نوروزی – عسل بدیعی – نادر فلاح …

کارگردان:بهمن گودرزی

خلاصه:

داستان زندگی سرگردی با نام آسایش است که با قتل پدرش که از افسران ارتش بوده زندگیش دستخوش تعییرات بنیادین میشود.

تاریخ پخش: بیست و سوم بهمن ماه ۹۰

پسندیدم(۳)نپسندیدم(۱)

سریال ششمین نفر با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران: پولاد کیمیایی – نرگس محمدی – کامران نفتی – رحیم نوروزی – عسل بدیعی – نادر فلاح …

کارگردان:بهمن گودرزی

خلاصه:

داستان زندگی سرگردی با نام آسایش است که با قتل پدرش که از افسران ارتش بوده زندگیش دستخوش تعییرات بنیادین میشود.

تاریخ پخش: بیست و دوم بهمن ماه ۹۰

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)

سریال ششمین نفر با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران: پولاد کیمیایی – نرگس محمدی – کامران نفتی – رحیم نوروزی – عسل بدیعی – نادر فلاح …

کارگردان:بهمن گودرزی

خلاصه:

داستان زندگی سرگردی با نام آسایش است که با قتل پدرش که از افسران ارتش بوده زندگیش دستخوش تعییرات بنیادین میشود.

تاریخ پخش: نوزدهم بهمن ماه ۹۰

 

پسندیدم(۲)نپسندیدم(۰)
صفحه 1 از 3123