خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

سریال فرات با کیفیت عالی - irtvserial.in

Info:
Cast:َAkbar Zanjan Por, Hassan PorShirazi, Gohar Kheyr Andish, Ramin Rastad, Nafise Roshan
Year: 1390
Director:Maziar Miri
خلاصه:
داستان این سریال که در رابطه با مساله گذشت است، بر اساس ماجرایی که بین حاج ابراهیم (اکبر زنجانپور) و کاظم (حسن پورشیرازی) دو شخصیت اصلی سریال رخ می‌دهد، شکل می‌گیرد.

پسندیدم(۶)نپسندیدم(۳)

سریال فرات با کیفیت عالی - irtvserial.in

Info:
Cast:َAkbar Zanjan Por, Hassan PorShirazi, Gohar Kheyr Andish, Ramin Rastad, Nafise Roshan
Year: 1390
Director:Maziar Miri
خلاصه:
داستان این سریال که در رابطه با مساله گذشت است، بر اساس ماجرایی که بین حاج ابراهیم (اکبر زنجانپور) و کاظم (حسن پورشیرازی) دو شخصیت اصلی سریال رخ می‌دهد، شکل می‌گیرد.

تاریخ پخش: بیست و پنجم آذر ماه ۹۰

پسندیدم(۲)نپسندیدم(۱)

سریال فرات با کیفیت عالی - irtvserial.in

Info:
Cast:َAkbar Zanjan Por, Hassan PorShirazi, Gohar Kheyr Andish, Ramin Rastad, Nafise Roshan
Year: 1390
Director:Maziar Miri
خلاصه:
داستان این سریال که در رابطه با مساله گذشت است، بر اساس ماجرایی که بین حاج ابراهیم (اکبر زنجانپور) و کاظم (حسن پورشیرازی) دو شخصیت اصلی سریال رخ می‌دهد، شکل می‌گیرد.

تاریخ پخش: بیست و چهارم آذر ماه ۹۰

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)

سریال فرات با کیفیت عالی - irtvserial.in

Info:
Cast:َAkbar Zanjan Por, Hassan PorShirazi, Gohar Kheyr Andish, Ramin Rastad, Nafise Roshan
Year: 1390
Director:Maziar Miri
خلاصه:
داستان این سریال که در رابطه با مساله گذشت است، بر اساس ماجرایی که بین حاج ابراهیم (اکبر زنجانپور) و کاظم (حسن پورشیرازی) دو شخصیت اصلی سریال رخ می‌دهد، شکل می‌گیرد.

تاریخ پخش: بیست و سوم آذر ماه ۹۰

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)

سریال فرات با کیفیت عالی - irtvserial.in

Info:
Cast:َAkbar Zanjan Por, Hassan PorShirazi, Gohar Kheyr Andish, Ramin Rastad, Nafise Roshan
Year: 1390
Director:Maziar Miri
خلاصه:
داستان این سریال که در رابطه با مساله گذشت است، بر اساس ماجرایی که بین حاج ابراهیم (اکبر زنجانپور) و کاظم (حسن پورشیرازی) دو شخصیت اصلی سریال رخ می‌دهد، شکل می‌گیرد.

تاریخ پخش: بیست و دوم آذر ماه ۹۰

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۰)
صفحه 1 از 212