خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

دانلود سریال فرار بزرگ با کیفیت خوب

Info:
Artists: Saeed Amir Soleymani , Anoshiravan Arjmand , Shohreh Lorestani , Pouriya Poor Sorkh , Javad Razaviyan , …..
Year: 1383
Director: Mohammad Hossein Latifi
Zaman Pakhsh:
Har Shab

خلاصه:

در ماههای پایانی حکومت ظالم و ستمگر پهلوی کمیته ای به دستور آمریکا و بصورت پنهانی تشکیل شده است تا راههای مقابله با قیام مردمی و از طرف دیگر ماندگاری حکومت پهلوی را بررسی کند و در جلسات این کمطته راهکارهایی مانند دولت آشتی ملی -دولت نظامی -مخالف شدن بعضی از نمایندگان مجلس و تبرئه کردن شاه و مقصر جلوه دادن اطرافیان او و …
پسندیدم(۱۶)نپسندیدم(۱)