خرید اشتراک دانلود

قیمت : ماهانه 3500

سریال لبه آتش با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران:

مجید ابوالعظیمی – محمد هادی قمیشی – حسن توشه – شهراد وثوقی – لیلا بوشهری – …

کارگردان: جواد افشار

تعداد قسمت: ۱۳

خلاصه:

سریال در مورد توطیه ای است که در سال ۱۳۵۷ سه نظامی را درگیر خود میکند.

پسندیدم(۱)نپسندیدم(۱)

سریال لبه آتش با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران:

مجید ابوالعظیمی – محمد هادی قمیشی – حسن توشه – شهراد وثوقی – لیلا بوشهری – …

کارگردان: جواد افشار

تعداد قسمت: ۱۳

خلاصه:

سریال در مورد توطیه ای است که در سال ۱۳۵۷ سه نظامی را درگیر خود میکند.

تاریخ پخش:هجدهم بهمن ماه ۹۰

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

سریال لبه آتش با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران:

مجید ابوالعظیمی – محمد هادی قمیشی – حسن توشه – شهراد وثوقی – لیلا بوشهری – …

کارگردان: جواد افشار

تعداد قسمت: ۱۳

خلاصه:

سریال در مورد توطیه ای است که در سال ۱۳۵۷ سه نظامی را درگیر خود میکند.

تاریخ پخش:هفدهم بهمن ماه ۹۰

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

سریال لبه آتش با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران:

مجید ابوالعظیمی – محمد هادی قمیشی – حسن توشه – شهراد وثوقی – لیلا بوشهری – …

کارگردان: جواد افشار

تعداد قسمت: ۱۳

خلاصه:

سریال در مورد توطیه ای است که در سال ۱۳۵۷ سه نظامی را درگیر خود میکند.

تاریخ پخش: شانزدهم بهمن ماه ۹۰

 

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)

سریال لبه آتش با کیفیت عالی - irtvserial.in

بازیگران:

مجید ابوالعظیمی – محمد هادی قمیشی – حسن توشه – شهراد وثوقی – لیلا بوشهری – …

کارگردان: جواد افشار

تعداد قسمت: ۱۳

خلاصه:

سریال در مورد توطیه ای است که در سال ۱۳۵۷ سه نظامی را درگیر خود میکند.

تاریخ پخش: پانزدهم بهمن ماه ۹۰

پسندیدم(۰)نپسندیدم(۰)
صفحه 1 از 3123